Sedan den 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och verksamheter att sortera sitt matavfall separat.

Stockholm Vatten och Avfall, Svoa, har nu sammanställt första årets resultat. Siffrorna visar på en positiv utveckling men också på behovet av ytterligare insatser för att nå de politiska målen.

42 procent samlades in

Under 2023 samlades totalt 34 201 ton matavfall in i Stockholm. Detta motsvarar 42 procent av den totala mängden matavfall, som uppgick till 81 174 ton.

Det politiska målet är att samla in 75 procent av uppkommet matavfall. För att nå detta mål skulle alltså ytterligare 26 676 ton behöva samlas in.

En vana

Antalet hämtställen för matavfall har ökat med 62 procent under 2022 och 2023, medan den insamlade mängden endast ökat med 32 procent. Beteendeförändringar tar tid, poängterar Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Svoa.

– Att borsta tänderna är också jobbigt men vi gör det ändå. När det är en vana är det inte längre jobbigt, säger hon.

Fleetwood betonar nyttan med att sortera matavfallet och lyfter fram exempel som att kunna köra bil med ett fossilfritt drivmedel efter tre veckor på det insamlade matavfallet.

– Därför måste vi alla hjälpas åt och bidra.