Trots signaler från Folkhälsomyndigheten om eventuella lättnader i juni blir utspringen ungefär som i fjol: Avgångseleverna får springa ut klassvis, max två anhöriga per elev och anpassningar på skolgårdarna för att minska trängsel.

Ungefär 750 elever tar student det här året i Danderyd.

Den 4 juni tar 161 av dessa sitt första steg ut i vuxenlivet från Marina Läroverket. När eleverna springer ut från båten uppmanas anhöriga stanna vid sina bilar på parkeringen vid Stocksunds hamn.

Känslorna är blandade, meddelar rektor Anders Paulsen.

– Det är så klart tråkigt. Vårt utspring är i stort sett samma som förra året. Vi gör det här tillsammans med studentrepresentanter, som också tycker vi gör det bästa av situationen. Men det är klart att det finns en besvikelse.

Inför dagen har skolorna planerat utspringen i samråd med polisen och Danderyds kommun.

Den 8 juni tar 183 elever från VRG Djursholm studenten, meddelar Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors kommunikatör, Richard Wahlström. Där planeras också eleverna springa ut klassvis och bara kortare ceremonier att hållas.

– Många hade nog hoppats på en vanlig student det här året. Det har vi också hoppats på, så klart, säger han och tillägger:

– För att undvika folksamlingar kommer vi ha begränsningar i antal närvarande anhöriga, tydliga markeringar på skolgården var anhöriga ska stå och klassvisa utspring som sker separat. De sex klassvisa utspringen kommer att gå på rullande band under hela dagen.

Från Danderyds gymnasium tar ungefär 400 elever studenten. Även där är känslorna blandade, meddelar rektor Fredrik Nordlander.

– Det är några som har velat ha ett traditionellt firande. Men en övervägande majoritet tycker att vi har en rimlig lösning. De senaste två veckorna har jag inte hört något, så jag tror att det har satt sig, säger han till Mitt i.

Från klockan 10 till 16 den 9 juni ska klasserna avlösa varandra på Danderyds gymnasium.

– Det är identiskt med förra året. Vi begränsar vuxenträngseln genom att ha parkeringsplatsen avlyst. Vi uppmanar också besökare att helst gå eller cykla hit.

Det är några veckor kvar. Kan det bli någon lättnad?

– Vi har inte helt lagt på locket. Men det är inget jag bestämmer själv, utan i så fall i samråd med polisen och kommunen, säger Fredrik Nordlander.