För ungefär ett år sedan var det en stolt samlad grönblå majoritet som presenterade planerna på ett nytt flytande utebad med flera pooler vid platsen där den tidigare helikopterplattan låg vid Munkbrohamnen. Nu tas beslut om att ge företaget Nordic Urban, som driver liknande anläggningar i bland annat Helsingfors, tillfälligt bygglov i tio år.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholm-far-nytt-utomhusbad-i-riddarfjarden/reptfb!lUHvuK1uvCGzqzniM7rqQ/

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är lika nöjd nu som då och att de nu kan visa upp nya bilder på badet.

– Nu tar vi nästa steg mot ett förverkligande av en badanläggning både för stockholmarna och besökare, med 27-gradigt vatten och som är öppet alla dagar. Jag är en badkruka själv så jag ser fram emot att bada i varmt vatten, säger Anna König Jerlmyr som kallar det ett steg mot att öppna upp staden efter pandemin.

– Badet kommer tillföra stora värden på en plats som är otillgänglig och otrygg idag och det tillskapas ett nytt rum i centrala Stockholm, där man inte heller behöver köpa biljett eftersom det ska finnas öppna ytor för dem som vill blicka ut över vattnet. 

https://www.mitti.se/nyheter/se-forslagen-pa-ett-kallbadhus-mitt-i-stan/lmtdp!8397557/

Tidigare var målet att badet kunde stå på plats 2022, men nu är förhoppningen 2023 eftersom utredningar har visat att det bland annat krävs en vattendom för att förankra badet, enligt König Jerlmyr.

Men alla är inte nöjda.

Stadsmuseet avstyrker bygglovet och hänvisar till bland annat att siktlinjerna störs. Även grannfastighetsägaren Statens Fastighetsverk hoppas att planerna inte godkänns eftersom man är orolig för att verkets hyresgäster på Riddarholmen ska störas. Statens Fastighetsverk menar att åtgärden kräver planläggning. Men det tycker inte stadsbyggnadskontoret eftersom det handlar om ett tillfälligt bygglov.

Är du orolig att det kommer att överklagas?

– Ja, det finns alltid en oro. Men jag hoppas att Statens fastighetsverk ser värdet i den här typen av miljöer som alla efterfrågar nu. I Helsingfors är det inga höga ljudvolymer. 

Bolaget ska stå för både bygget och driften. Staden får vissa kostnader men räknar ändå med att gå plus på kalaset tack vare intäkter från arrende.

– Vi kommer inte att investera i anläggningen eller driften. Det här är ett gott exempel på hur vi behöver jobba mer, säger König Jerlmyr.

https://www.mitti.se/nyheter/sd-vill-bygga-kopia-av-klassiskt-kallbadhus/reptav!gdYZRKjCULbuOmoLPHE@ow/

Efter 10 år är planen att det ska få en fast plats på Stora Essingen, där ett detaljplanearbete för fler bostäder pågår på öns norra sida, enligt bygglovsansökan. Men det kan komma att ändras längs vägen, enligt König Jerlmyr.

Kan ni komma att göra om detaljplanen för att göra badet permanent vid Munkbrohamnen?

– Det är en framtida fråga om det tas emot väl av stockholmarna. Det viktigaste nu är att det kommer ligga minst 10 år här förhoppningsvis. Sedan får vi se exakt var det kan ligga, säger hon.