Mitt i kunde i mars berätta att Alecta Fastigheter planerade att bygga om det stora vita huset på Drottningholmsvägen till hotell. Dessutom får fastigheten ytterligare två våningar.

Då uppgav fastighetsägaren att hotell var en av flera inriktningar man tittade på – nu bekräftar företaget att det blir så.

– Ambitionen är att halva huset ska bli hotell och halva kontor, skriver Nickie Excellie, kommunikationschef vid Alecta fastigheter, i ett mejl.

Så här ser huset ut i dag.

Så här ser huset ut i dag.

Pekka Pääkkö

Enligt henne har fastighetsbolaget intervjuat boende, verksamma och besökare vid Fridhemsplan.

– Önskemål har varit fler och bättre restauranger, kaféer och butiker samtidigt som man upplever platsen som otrygg. Detta är något vi tar fasta på.

Planen är ett levande gatuplan och ett hotell med lobby. Bygglovsprocessen pågår fortfarande, men Alecta fastigheter hoppas att allt ska vara färdigställt i slutet av 2025.

– Fastigheten, som uppfördes i början av 60-talet, har ett stort underhållsbehov som nu behöver åtgärdas. Tyvärr är projektet inte möjligt att genomföra med kvarvarande hyresgäster.

På frågan om även Åhléns måste ut, och när de i så fall ska lämna huset, svarar Nickie Excellie:

– Det är en diskussion mellan oss och hyresgästen. Vi informerar vidare om det när den är klar.

Vilka hyresgäster som får komma tillbaka 2025 kan Alecta inte heller svara på.

Åhléns hälsar via sin presstjänst att de inte kan säga mer än att dialog pågår med fastighetsägaren.

Börja småriva

Just nu är det förberedande arbeten i huset, senare i höst börjar lättare rivningsarbete, huvudsakligen inomhus. 

Har ni ordnat med nya lokaler åt några hyresgäster?

– Detta är en fråga mellan oss och enskilda hyresgäster.

På skissbilderna har fasadplattorna tvättas och lagats.

– Att bevara befintligt material är betydligt mer hållbart än att köpa nytt. Vi vill hålla nere klimatpåverkande utsläpp under projektet. Dessutom vill vi bevara och utveckla den arkitektoniska tanke som fanns med huset då det byggdes på 60-talet.