När förslaget, som nu alltså klubbats, låg på bordet motiverades det av kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) med att vara för barnens bästa.

I stället för en strikt tvåårsgräns för de flyktingar som anvisas till Solna, ska barnfamiljer nu få bo fyra år i kommunens regi. Detta för att underlätta skolgång och integration.

För nyanlända utan barn kan kontrakten förlängas med upp till ett år.

I beslutet tilläggs samtidigt att en permanent bostadslösning är att föredra, och att stadens arbete med att lösa ett långsiktig bostadsbehov därför ska stärkas.

Kritik mot beslutet

Moderaterna, som införde och ännu förespråkar, en tvåårsgräns för bostad åt nyanlända anser att beslutet är i strid med lika behandling av Solnabor.

Integrationen har funkat just på grund av att staden ställt höga krav på nyanlända, hävdas det.

Oppositionen kräver också svar på frågor som vem som betalar hyran för den som saknar inkomst efter två år, och ifall andra grupper med tillfälliga kontrakt, som ungdomar, bör omfattas av de nya reglerna.