Varje år fixar kommunen sommarjobb till ett antal unga i kommunen, syftet är att unga ska få komma ut i arbetslivet. Och som Mitt i skrivit tidigare är det varje år högt söktryck.

Nu vill Socialdemokraterna i Täby se en förändring och vill att kommunen ska tillsätta fler platser som unga kan söka.

– Det har alltid varit långt fler sökande till de kommunala sommarjobben än det finns platser, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (S).

De menar att kommunen borde öka budgeten och ha minst 250 platser i kommunen till skillnad från dagens 120. Idag riktar sig jobben i första hand till de som har svårt att få jobb på egen hand men Agneta Lundahl Dahlström menar att då söktrycken är så stort så borde de riktas till fler.

– De är ju jättebra att de finns arbete för de barn som inte kan få sommarjobb på annat vis, men det syns tydligt att det finns ett behov av fler platser, säger hon.

Plocka invasiva arter

Deras förslag är nu att unga ska ut och plocka invasiva arter och genom arbetet förhindra spridningen av dem.

– Det är ett problem på många ställen, där de invasiva arterna håller på att ta över helt och tränger ut våra inhemska arter, det skulle vara alldeles ypperligt att satsa extra på detta, säger hon.

När det gäller finansieringen av jobben tycker hon att kommunen borde slopa kvalitetsbonusen som finns på hemtjänsten och den, numer pausade, kvalitetspengen till skolorna.

Hon tror också att fler sommarjobb skulle stärka självkänslan hon fler Täbyungdomar.

– Alla har inte kontakter inom det privata näringslivet och det stärker självkänslan att gå upp på morgonenen och tjäna egna pengar och att få sin första lön, vi tycker att kommunen ska tillskapa dessa jobb, säger hon.

Inte praktiskt möjligt

Erik Andersson tror inte det är praktiskt möjligt att öka antalet sommarjobb i kommunen.

– Det krävs att verksamheterna inom kommunen kan ta emot fler än idag, skriver han till Mitt i.

Han menar ställer sig även frågande till att unga ska jobba med invasiva arter.

– När det gäller att arbeta med invasiva arter behövs det kunskap, annars riskerar man att sprida växterna. Det är även så att det kan uppstå problem då man ska handskas med bekämpningsmedel vilket är juridiskt tveksamt att en person i ung ålder ska ansvara för det, skriver han.