I höstas klubbades rivning av den gamla byggnaden på Överjärva gård.

Beslutet överklagades, bland annat av privatpersoner, stallet och Kulturskaparna på gården. Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen.

Samtliga oppositionspartier vill att byggnaden ska bevaras.

Statarkvinnor

Inför kvinnodagen den 8 mars föreslår Socialdemokraterna att ladugården ska inrymma ett museum om de kvinnor som verkade på Överjärva och mjölkade korna i ladugården på 1800-talet. En bit mörk kvinnohistoria värd att påminnas om, tycker oppositionsrådet Sara Kukka-Salam.

– Att riva ladugården och göra den till en pergola är ett hån mot de kvinnor som jobbade hårt i den. Statarkvinnorna satt inte och fikade, de tvångsarbetade på gården.

Framtida generationer

– Genom att bevara ladugården och inrätta ett museum kan vi lära framtida generationer flickor och pojkar om Solnas och statarkvinnornas historia, säger Sara Kukka-Salam.

Partiet har samma perspektiv i bevarandet av stallet.

– Också det är en verksamhet som domineras av tjejer. Ladugården är stor och kan inrymma flera verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden basar över Överjärvas utveckling och där säger ordförande Peter Edholm (L) att idén om ett kvinnohistoriskt museum kan vara intressant, men i så fall på en annan plats.

– Jag jobbar utifrån det beslut som är fattat. Intentionen är att riva ladugården, säger han.