– Det är jättetråkigt och har gått till på ett slarvigt sätt, säger Ulrica Ingström, som har en son som går i tvåan.

För några veckor sedan fick föräldrar till elever på Roslagstullsskolan veta att skolan läggs ner. Renoveringen av Sveaplans gymnasium blir för dyr och det finns för få barn, enligt utbildningsnämnden.

Grundskolan har hållit till i paviljongerna vid Bellevueparken sedan utredningen startade 2018. Då var föräldrar upprörda för att barnen hamnat på skolan i stället för något av förstahandsvalen men sedan dess har tycket för skolan växt.

För Ulrica Ingström är det viktigt med stor skolgård och grönområden.

– Min son har verkligen trivts jättebra med upplägget och friheten där. Återigen är det ett lite mindre sammanhang som inte får leva kvar.

– Vi har varit med om det här tidigare, så jag är inte förvånad men tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Det är lite intressant är att man kommer på det nu efter bara tre år. Det känns så kortsiktigt.

Roslagstullsskolan läggs ned 2024

Enligt utbildningsnämndens prognoser kommer antalet grundskoleelever att minska de kommande tio åren. Både Rödabergsskolan (+350 platser) och Vasa real (+430 platser) byggs ut, därför anses Roslagstullsskolan inte behövas.

– Det beror på att utflyttningen från Stockholm ökar. Det kan förändras, men de närmsta fem till tio åren ser det ut såhär, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Att bygga om Sveaplans gymnasium till en grundskola hade blivit för dyrt sett till antalet elever som fått plats, menar hon. Därför ska det utredas om det går att starta en gymnasieskola med ekonomi- och samhällsprogram i stället, då det är fler elever per klass.

Vasa Real ska stå klar om två år. Då ska alla Roslagstulls elever garanteras en plats där, enligt Emilia Bjuggren.

– Alla, både lärare och elever, kommer erbjudas plats på Vasa Real, inklusive syskonförtur. Ingen vårdnadshavare behöver vara orolig för det.

Varför påbörjades Roslagstullsskolan om ni visste att eleverna skulle bli färre?

– Dels har det varit en kombination av strukturella förändringar, dels har invandringen minskat. Ovanpå det har vi problemet att många familjer inte har råd att bo i Stockholm.

– Det har förändrat prognosen mycket och snabbt, på ett sätt som den tidigare majoriteten, som gjorde utredningen, också blev tagna på sängen av.

Vasa real blir stordrift

Föräldrarna fick reda på att skolan läggs ner i ett meddelande på Skolplattformen veckor innan beslutet fattades.

– I det här ärendet har jag förstått att det brustit. Vi vet att informationen inte riktigt följt den ordning vi hade önskat.

Ulrica Ingström är besviken. Roslagstullsskolan hade kunnat bli ett föredöme, menar hon och jämför den med Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden.

– Det finns ingen förälder som vill ha sitt barn på en jätteskola. Det blir en stordrift. Det har ekonomiska fördelar men det var inte vad vi lärde oss av pandemin.

– Det hade möjligheten att bli en skola man kan bli stolt över, som inte är tusen elever med en liten asfaltsgård.