Region Stockholm har gett i uppdrag till Sweco att ta fram en järnvägsplan över projektet, skriver tidningen Järnvägsnyheter.

Planen ska innehålla beskrivning över miljökonsekvenser och sociala värden. I praktiken innebär förlängningen att det blir två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Banans nuvarande slutstation, Östra station, tas bort för att bland annat bygga bostäder på den platsen.

– Detta projekt är en viktig investering i hållbarhet och samhällsnytta, som vi ser fram emot att bidra till, säger Fredrik Wallner som är divisionschef på Sweco, i ett pressmeddelande.

Anledningen till projektet är dels att förenkla och förkorta det kollektiva resandet från Roslagskommunerna, dels att avlasta tunnelbanans röda linje.

Själva utredningsuppdraget är värt cirka 20 miljoner kronor och beräknas vara avklarat 2026.