Just nu pågår arbetet med den nya sopsugen på bland annat Jungfrudansen och Storgatan, där gatan är uppgrävd. En person som påverkas av arbetet är Sigun Oldberg.

Hon brukar ta bussen till centrum från sin lägenhet på Jungfrudansen för att handla men den är nu inställd. Hon berättar att många äldre med rullatorer och rullstolar nu måste ta sig upp för en backe med sin handling. På vägen korsar de Storgatan som är temporärt tvåfilig vilket hon upplever ökar trafiken samtidigt som trafikljusen är avstängda.

– Det är mörkt och svårt att se oss, det är inte alla som stannar.

I korsningen Jungfrudansen/Storgatan är trafikljus avstängda och trafiken tillfälligt tvåfilig.

I korsningen Jungfrudansen/Storgatan är trafikljus avstängda och trafiken tillfälligt tvåfilig.

Anna Ludvigsson

Hon har kontaktat Solna stad om situationen och visar upp mejlsvar. Det har gjorts besiktning på plats och bedömts att belysningen är tillfredställande och att gående har företräde på övergångsställena.

– Men det är inte riktigt så det fungerar i verkligheten, menar Sigun.

Hennes man har även P-tillstånd för rörelsehindrade och parkerar i dagsläget utanför huset. Från mitten av mars ska deras del av gatan grävas upp.

– Vi har ställt frågor genom stadens kontaktcenter om vår parkering men det har inte varit så lätt att få svar. Vi fick information i början att det inte skulle påverka oss medborgare. Men vi är hundratals som påverkas.

Hon önskar bland annat mer direkt information om var de ska parkera framöver.

Bosse Bergman menar att den tillfälliga trafiksituationen på Storgatan vid centrum har setts över på plats och den bedöms vara godkänd med belysning och övergångställe . – Det är ju inte mer bilar där än tidigare, säger han.

Bosse Bergman menar att den tillfälliga trafiksituationen på Storgatan vid centrum har setts över på plats och den bedöms vara godkänd med belysning och övergångställe . – Det är ju inte mer bilar där än tidigare, säger han.

Anna Ludvigsson

Projektledare Bosse Bergman möter Mitt i vid nya terminalen som byggs på Storgatan dit soporna kommer ledas. Han berättar att sopsugen byggs för att det gamla systemet var föråldrat och sopsugen är det bästa långsiktiga alternativet, både kostnadsmässigt kommer leda till färre transporter i området. Han förstår att det finns oro.

– Det är ett stort arbete som påverkar många människor i området. Vi har därför fått många frågor och en del synpunkter. Vi försöker besvara frågorna så snart som möjligt och anpassa arbetet utifrån de synpunkter som kommit in. Men det är ofrånkomligt att utbudet av parkeringsplatser minskar och att det måste bli provisoriska arrangemang på gatorna.

När kommer bussarna på Jungfrudansen gå igen?

– De kan egentligen gå redan nu för vår del. Men bussbolaget menar att det är för smalt vilket kan leda till förseningar. Förhoppningsvis ska den kunna dra igång igen snart.

Gällande nästa etapp på Jungfrudansen så är det ännu inte bestämt var handikappsplatserna flyttas.

– Vi väntar fortfarande på att trafikanordningsplanen ska godkännas och den bör vara klar i dagarna. Men varje avstängd plats kommer att ersättas i så nära anslutning som möjligt. För vissa boende kanske det blir närmare och för andra lite längre.

Hur får de som nyttjar platserna information om vart de flyttas?

– Vi kommer informera i trapphusen och på solna.se var de nya platserna blir.

Så här ser Storgatan i Huvudsta ut för tillfället medan den nya sopsugen grävs ner. Busshållplatserna där gatan är uppgrävd är flyttade eller indragna.

Så här ser Storgatan i Huvudsta ut för tillfället medan den nya sopsugen grävs ner. Busshållplatserna där gatan är uppgrävd är flyttade eller indragna.

Anna Ludvigsson