Den 30 juni enkelriktades delar av Högbergsgatan. Från Repslagargatan och från Götgatan fram till Kapellgränd går det nu inte att köra österut. Åtgärderna har fått flera personer, som vanligtvis kör sträckan, att reagera.

En av dem är Kela Ahnhem, som bor på S:t Paulsgatan.

– Nu finns det inga sätt att ta sig till varken Folkungagatan eller ut till Nacka, utan att i princip köra runt hela Söder eller över Slussenkaoset. Eller norrut på Götgatan från S:t Paulsgatan till Peter Myndes backe, men då blir det ännu mer rörigt på Götgatan.

Att lämna bilen hemma är heller inte ett alternativ, menar hon.

– Jag har tre barn, är ensamstående och har föräldrar ute i Nacka. Jag kan heller inte åka kollektivt, då jag tillhör en riskgrupp.

Ska öka trafiksäkerhet

I slutet av förra månaden placerades flera stora granitblock ut på Götgatsbacken, för att minska otillåten trafik och förhindra fordonsattacker, vilket Mitt i skrivit om.

– Det är polisen som bett oss skärpa säkerheten. Det var bråttom att genomföra, och möbleringen med blocken är inte bra. De ställer till det för gående och cyklister, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Därför kom enkelriktningen till, för att ge cyklister möjlighet att enklare ta sig fram via Repslagargatan, och på så sätt avlasta Götgatan.

– Det var inget vi ville göra, men säkerhetsklassningen har höjts och då måste vi följa det. Det var en rask åtgärd, i väntan på andra lösningar.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att hitta andra sätt att höja säkerheten på Götgatan. Ett alternativ skulle vara höj- och sänkbara pollare. Då skulle enkelriktningen kunna tas bort. Men det kommer ta tid, menar Daniel Helldén.

"Positivt för området som helhet"

När Mitt i är på plats hinner fem bilar åka mot enkelriktat på bara några minuter. Från stadens håll är man införstådd med att det kommer vara lite rörigt i början.

– När en förändring i gatunätet genomförs tar det oftast lite tid innan boende accepterar denna och då den här åtgärden har gjorts i syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter anser vi att den nya regleringen är positiv för området som helhet, skriver Malin Larsson, tillförordnad pressansvarig på trafikkontoret, i ett mejl.

Kela Ahnhem tror inte dock att åtgärderna gör trafiksituationen på Södermalm bättre.

– Jag förstår att man vill lösa kaoset på Götgatsbacken, men enkelriktningarna gör bara att man flyttar på problemet.