Föräldrarna som protesterar mot den planerade skolan allé föreslår Skanskatomten vid järnvägen i stället.

– Vi väljer inte antingen eller utan både ock. Vi behöver båda områdena för skolor. Detaljplanearbetet för bostäder och en skola på Skanskatomten är redan i gång. Men Skanska har en pågående verksamhet som behöver flyttas, så vår uppskattning har varit att detaljplanen här kommer att ta längre tid, säger Roland Storm (VB), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Han pekar också på att utbildningsnämnden inte vill bygga ut Runbyskolan, "så många som 1 500 elever på en enda skola blir inte bra".

– Där finns redan många paviljonger och det skulle bli en för stor skolenhet. Även den redan ansträngda trafiksituation som råder i dag utanför skolan skulle förvärras.

Är platsen för en ny skola spikad?

– Nej – men vi ser att västra Eds allé är den bästa platsen på papperet på det här tidiga stadiet – rätt förutsättningar för att bli en trygg och tillgänglig skolmiljö.

Enligt Roland Storm är inget hugget i sten – först ska utredningen genomföras och definitivt beslut om detaljplan kommer i slutet av 2025.

– Under detaljplanearbetet finns flera tillfällen för medborgarna att lämna sina synpunkter.

Roland Storm säger sig ha förståelse för föräldrarnas synpunkter, men pekar på att kommunen har en skyldighet att tillhandahålla skolplatser.

– Inte minst för barnen i detta bostadsområde och alla som kommer flytta in när samhället växer. Vi bygger inte bara för dagens barn utan för alla barn under minst 50 års tid framåt.

När kan skolan invigas om detaljplanen godkänns?

– Om allt går vägen kan vi inviga till höstterminen 2029.

Alla politiska partier i Väsby förutom Miljöpartiet har ställt sig bakom beslutet om nytt planuppdrag för västra Eds allé.

– Vi vänder oss mot att man ska köpa dyr och viktig jordbruksmark för att bygga en skola på. Vi ser hellre att den byggs på redan hårdgjord yta, säger Maria Tuvesson.