De kommunala ordningsvakterna, som rör sig över hela staden, har länge varit en omdiskuterad fråga. Den förra, blågröna, majoriteten utökade dem från under 20 till 180. Syftet var att öka tryggheten. Nu gör den nya rödgröna majoriteten tvärtom, minskar budgeten för ordningsvakter rejält för att i stället ge mer pengar till förbyggande arbete ute i stadsdelarna. Också med syftet att öka tryggheten. 

Den centrala budgeten för ordningsvakterna minskas från 106 miljoner till 30.  Det innebär att runt 100 vakter försvinner. Dessutom ändras vakternas arbetstider så att de jobbar från 11 till 22 istället för som tidigare dygnet runt.

S: Behövs fler poliser

I stället lägger den rödgröna majoriteten 131 miljoner på trygghet, men placerade ute hos stadsdelsnämnderna. Hur de sedan vill använda pengarna, får de bestämma själva. De kan exempelvis användas till fler fältassistenter, kameror eller ordningsvakter. 

– Staden kan inte täcka upp för polisens arbete. Stockholm behöver fler poliser och det är oroande att Stockholm är enda regionen där antalet inte ökar. Mot organiserad och väpnad brottslighet krävs poliser – inte ordningsvakter som inte får gripa in. Däremot behövs det emellanåt ordningsvakter för att stärka tryggheten och med den nya inriktningen har stadsdelarna vid behov möjlighet att anlita ordningsvakter lokalt. Tidigare hade man inget utrymme för det, säger stadsdelsnämndens ordförande Julia Matusenko (S).

Får mothugg

Nyordningen har fått kritik av delar av oppostionen som kallat det för en ”trygghetsslakt”.

– Jag är rädd att otryggheten bland stockholmarna ökar och att polisen inte får den avlastning vi skulle kunna ge, sa oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M) i januari till Mitt i. 

Men Julia Matusenko håller inte med. 

– Den rödgröna majoriteten prioriterar om till förebyggande. Vi skulle gärna gjort mer om inte regeringen prioriterat ner välfärd och förebyggande arbete. Men det är en tydlig prioritering från vår sida och budgeten ger utrymme för fler insatser, säger hon.

Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör i Skärholmen.

Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör i Skärholmen.

Anna Rönngren

För Skärholmens del handlar det om 18 miljoner kronor extra. De ska enligt Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör i Skärholmen, användas dels till fler fältassistenter, dels till "platsaktivering", det vill säga att ordna aktiviteter så att fler människor rör sig ute på gator och torg, samt till att skapa dialogtorg en slags möten där boende i stadsdelarna får komma med förslag till hur det ska vara i deras stadsdelar.

Stadsdelsförvaltningen vill även kunna dela ordningsvakter med Skärholmens centrum och Sätra centrum så att deras vakter som idag patrullerar inne i centrumanläggningarna även ska patrullera ute på torgen. 

Platsaktivering kan exempelvis vara konserter, teater och vernissager på torg, gårdar och öppna förskolor. Men också aktiviteter riktade till barnfamiljer. 

Hur gör ni för att platsaktiveringen inte ska bli en engångsgrej som begränsas till det tillfälle när den pågår?

– Vi ska göra en grundplanering årsvis. Vi sitter med det nu. Samtidigt ska vi ha en beredskap där vi snabbt kan göra en aktivering av en plats om det händer något speciellt som en demonstration eller dylikt och vi vill vara på plats för att locka dit även andra. 

När kommer ni att ha fler fältare på plats?

– Det tar ju lite tid att anställa men till sommaren när skolorna slutar. 

Skärholmspolisen är kluven

– Vakterna gör nytta i Skärholmen, de ökar tryggheten och har stärkt upp där vi inte kunnat vara. Vår farhåga är att vi ska behöva ägna oss mer åt ordningshållande och mindre akuta ärenden i stället för åt grövre brottslighet. Men det hade varit ännu bättre om vi fått fler poliser, säger Christoffer Peyre, kommunpolis i Skärholmen. 

Men han ser även fördelar med platsaktivering och fler fältare.

– Området behöver kapabla väktare som kan skapa ordning, det kan vara en förälder, en polis eller vem som helst. Det blir ett tapp när vakterna försvinner men om staden lyckas få igång en bra aktivering så att vuxna rör sig på platserna så är det fullgott och ökar tryggheten på torg och i centrum, säger han.

Men han känner en viss oro.

– Farhågan är att pengarna äts upp av administration och att de inte blir samma hjälp som tidigare, samtidigt är det så att man måste jobba långsiktigt också så det är en jättesvår fråga, säger han.

Vad tycker du om förändringen i stadens trygghetsarbete?

Angie Gray

Marianne Blomström, 77, Sätra:

– Jag tycker att det behövs både ordningsvakter och förebyggande arbete. Jag tycker det är en trygghet att se vakterna på plats, men jag har också en syster som jobbar inom polisen som ser saker som händer och det är också viktigt med förebyggande arbete så att unga inte behöver hamna hos polisen. Det är viktiga är att det är folk ute som är uniformerade som man kan prata med och vet vilka de är, både fältare och ordningsvakter. 

Angie Gray

Evelina Olsson-Fahlman, 33, Sätra:

– Jag jobbar på öppna förskolan och tycker det är bra att jobba med platsaktivering, att skapa mötesplatser, aktiviter och tillfällen till samhörigheter där man kan träffa grannar och andra som bor i området. Det gör samhället mer levande när människor får syn på varandra och skapar goda relationer. Det är så vi behöver tänka i samhället, se varandras fördelar. Istället för att tänka vi och ni som det kan bli med ordningsvakter. Samtidigt kan det finnas sammanhang där vakter behövs som på sena kvällar när folk är berusade, men jag brukar inte vara ute då så jag har inte så stor erfarenhet av när det behövs vakter. 

Angie Gray

Revin Kahlil, 27, Sätra:

– Jag tycker det är dåligt att det blir färre ordningsvakter för de behövs för tryggheten, det händer mycket saker på den här linjen. Samtidigt är det bra med fältare och platsaktivering för öka tryggheten på sikt, jag tror det är bra för dem som är 9–10 år i dag, men tror inte att de hjälper för dem som är äldre. Det behövs både vakter och förebyggande arbete. 

Angie Gray

Felix Maltonado, 36, Masmo (jobbar i Sätra):

– Jag tycker det är synd att man tar bort ordningsvakter. Jag städar trapphus i Sätra och pratar med många av dem som bor här och att det funnits vakter har gjort att folk känt sig mer trygga. Nu har de satt upp en till kamera här i Sätra centrum men det är inte samma sak. Att man kan prata med ordningsvakter ökar tryggheten.