I veckan kom nyheten att privata Prima Maria beroendeakut i Maria sjukhus på Södermalm läggs ner. Dit har personer med missbruksproblematik kunnat söka sig för vård.

Det rödgröna styret i regionen vill se en centralisering av vården. Därför ska alla de patienterna i stället hänvisas till Beroendecentrum Stockholm (BAS) vid Sankt Görans sjukhus på Kungsholmen.

– Vi har en väldigt stor akutverksamhet dit patienter i alla beroendetillstånd är välkomna. Vi har alltid haft ett bra samarbete med Prima och vi har ett flöde av patienter från dem redan nu. Ofta är det personer i behov av mer specialiserad vård, säger Martin Kåberg, chef för akut- och heldygnsvården på BAS.

Martin Kåberg, överläkare och chef för akut- och heldygnsvården vid Beroendecentrum Stockholm.

Martin Kåberg, överläkare och chef för akut- och heldygnsvården vid Beroendecentrum Stockholm.

Oskar Omne

Måste få större mottagning

Belastningen på BAS är redan hög, med över 20 000 besökare om året. Prima Maria har upp mot 10 000 besökare om året som alltså från årsskiftet hänvisas helt till BAS.

– Vi ska utvidga vårt uppdrag och behöver bygga om och ut akutmottagningen för ett ökat patientflöde. Hur många fler patienter vi kommer att ta emot är svårt att säga, bland annat då vi vet att samma patienter besöker båda mottagningarna som det ser ut i dag.

Patienter från hela regionen

Hos anställda på Prima Maria som Mitt i pratat med finns en oro att nedläggningen av deras akut ska innebära att patienter får resa länge och att belastningen ökar för polis och ambulans som får längre att köra.

Martin Kåberg menar att akutmottagningarna inte ligger så långt ifrån varandra.

– Speciellt utifrån att den beroendevård vi bedriver är regionsövergripande. Vi tar emot patienter från Norrtälje till Södertälje. Men oavsett blir trycket på oss högre, att vi får en stor nybyggd akutmottagning är en förutsättning för att möta det, säger Martin Kåberg.

Ser du några risker med centraliseringen?

– Vi får ett nytt uppdrag, att bedriva hela regionens akut- och heldygnsvård. Min utgångspunkt är att vi kommer att få förutsättningar för att göra det på ett bra sätt.

Nära till annan vård

Martin Kåberg ser flera fördelar med en samlad vård. Han pekar på att BAS på Sankt Göran i princip ligger intill somatiska och psykiska akutmottagningar.

– Den samverkan vi har här är extremt stark, jag tror det kommer att gynna patienterna. Vi kan ta emot patienter för akuta tillstånd och vid behov ha dem på en somatisk akut inom några minuter eller ta akuta psykiatriska upp en trappa till psykakuten. På BAS saknar vi medicinskt inget som Prima kan erbjuda, men Prima har inte allt vi har.

– Jag tror det kan bli tydligare för patienter vart de ska vända sig, och även tydligare för polis och ambulans vart de ska åka med en individ.

Sandra Ivanovic Rubin (MP).

Sandra Ivanovic Rubin (MP).

Eira Desax

"Bäst i längden"

Ambitionen från politiskt håll är inte att minska kapaciteten att ta emot patienter, bara att samla den på en och samma plats.

– Det vi ser är att beroendepatienter också ofta har en samsjuklighet, andra diagnoser, och på Sankt Göran finns möjlighet till vård för det vägg i vägg. Det här är vad som är bäst för patienterna i längden. Det handlar absolut inte om en besparing, utan kapaciteten ska tas helt över av Sankt Göran, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott vid regionen.

Jobbar fram en plan

Hur många vårdplatser som ska tillkomma är inte bestämt, men 1 januari 2025 tar BAS över hela ansvaret för akut- och slutenvård för beroende.

Varför är det så bråttom?

– Det är en missuppfattning. Beslutet fattades i somras. Det som sker nu är att vi arbetar med den exakta övergångsplanen. Att verksamheter trappas upp och ner inom regionen är inget konstigt.

Hur ser du på de risker som lyfts fram av anställda på Prima Maria?

– Jag förstår att det finns en oro och runt Mariahuset och beroendevården finns en nostalgi. Men faktum är att majoriteten av sprututbyten och behandling av beroendepatienter sker på Sankt Göran. Det gör ingen större skillnad att ta sig från Söder till Kungsholmen.

Anställda på Prima Maria och ambulanspersonal ser även en risk med att vanliga akuter, som den på Södersjukhuset, belastas mer. Enligt Miljöpartiet innebär förändringarna dock inte att fler patienter skickas till SÖS eller någon annan akutmottagning.

– Det här handlar också om en beroendeakut. Beroendevården är så mycket större än så, som med öppenvård i hela länet, flera sprututbyten och mobila team.

– Personalen på Prima Maria är hjärtligt välkommen till oss, deras kompetens behövs inom regional regi. De är otroligt värdefulla för patientgruppen.

Stängningen kritiseras från oppositionshåll i regionen.

– Vänsterstyrets beslut att lägga ned beroendeakuten vid Mariatorget påverkar en av de allra sköraste grupperna i samhället som sjukvården annars har svårt att nå. Vänsterstyret måste sluta med att lägga ned fullt fungerande verksamheter, säger Amelie Tarschys Ingre (L) oppositionsregionråd i Region Stockholm.