För att minska byggbranschens klimatpåverkan har Boverket infört ett krav på en klimatdeklaration. Sedan förra året måste byggherrar beräkna hur mycket uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter påverkar klimatet.

Men det gäller bara nyproduktion.

– River man en byggnad läggs inte den klimatverkan på i beräkningen. I framtiden har vi förhoppningsvis krav på det, där en rivning blir ett minus i klimatdeklarationen, säger Magnus Helgesson, lärare och arkitekt på KTH.

Magnus Helgesson, lärare och arkitekt på KTH.

Magnus Helgesson, lärare och arkitekt på KTH.

Privat

För lågt i tak

Både Läkarhuset och SKR:s nya kontorsbyggnad på Tegelbacken rivs. Byggherrarna Skandia fastigheter och Skanska menar att husen är i för dåligt skick, de byggdes på 1960-talet och takhöjderna är för låga. Att bygga nytt kräver stora mängder resurser och det är aldrig försvarbart att slarva med den beräknade miljöpåverkan, menar Helgesson.

– Av materialskäl bör vi i framtiden fundera på om vi verkligen ska riva våra betongstrukturer om de inte duger till det de var tänkta till från början. Det är många som skulle kunna tänka sig att bo med 2.40 i takhöjd.

Nan Angeldorff, 77, St Eriksplan, vill inte att Läkarhuset på Odenplan ska rivas. Restaurangen på tolfte våningen, MM catering, är för bra.
Monica Alka Agri, 84, Nytorget Södermalm, håller med. Hon hade sin läkare i huset tills han gick i pension.

Nan Angeldorff, 77, St Eriksplan, vill inte att Läkarhuset på Odenplan ska rivas. Restaurangen på tolfte våningen, MM catering, är för bra. Monica Alka Agri, 84, Nytorget Södermalm, håller med. Hon hade sin läkare i huset tills han gick i pension.

Emil Salmaso

Borde kräva mer

Magnus Helgesson menar att kommuner och politiker skulle kunna vara hårdare i miljökraven mot byggherrar och kräva mer klimatvänliga lösningar. Samtidigt är det Boverket som sätter reglerna och byggherrarnas plånböcker taket. Att riva en byggnad i betong och bygga en ny i trä kan vara ekonomiskt gynnsamt. Särskilt om det läggs till någon våning och lite bredd.

– ”Vi vill bygga ett modernt kontorshus i trä”, jag tycker att man ska säga det rakt ut. Sen måste de visa sina siffror och beräkningar på det utifrån en hållbar utveckling. I framtiden måste vi ge klimataspekten ett mycket större värde än vad vi ger det ekonomiska värdet i vissa beräkningar, säger han och fortsätter:

– Någonstans måste vi som människor fundera på att ta hand om det vi har. Det är klart att det kommer att rivas hus men sagans slut är att vi måste renovera mer.