När kommunfullmäktige i våras tog beslut om hur Östermalmstorg ska rustas upp var det många som trodde att den flera år långa processen om torgets framtida utformning var slut.

Istället står det nu klart att Östermalmstorg riskerar att dras i ännu en långbänk.

Förra veckan tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att ändra detaljplanen. Syftet är att göra det möjligt att bygga en större restaurangbyggnad och en mindre kioskbyggnad på torget.

– Vi har fått in väldigt många synpunkter och förslag om hur Östermalmstorg ska se ut, och man har insett att man vill ha en lite större restaurangbyggnad än vad man först tänkte. För att vara säker på att få göra det behöver man ändra detaljplanen, säger Malinda Flodman på trafikkontoret.

Eftersom det ska göras en ny detaljplan behöver staden genomföra ett samråd. Det väntas ske redan i höst, berättar Malinda Flodman.

Går att överklaga igen

Dessutom kommer det vara möjligt att överklaga den nya detaljplanen, vilket riskerar att försena projektet.

I vilket fall kommer trafikkontoret att kunna göra en del av arbetena parallellt med detaljplaneprocessen, förklarar Malinda Flodman.

– Det är för tidigt att säga hur tidsplanen påverkas av det här. Vi räknar med att börja renovera torget i november.

Oppositionen ryter ifrån

Frågan om en ny detaljplan var uppe för debatt i kommunfullmäktige redan i våras, när det så kallade genomförandebeslutet klubbades.

När oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) efterfrågade en ny detaljplan, argumenterade trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) för att förhålla sig till den befintliga detaljplanen och de möjligheter som den medger.

– Varför har man ännu inte kommit igång med detta? Vi vet ju sedan tidigare att inte ens 25 kvadratmeter har varit okej på torget. Det här är en uppenbar risk för en helt onödig försening, säger Dennis Wedin.

Dennis Wedin (M).

Dennis Wedin (M).

Moderaterna Stockholm

Lars Strömgren skriver i ett mejl till Mitt i att målsättningen hela tiden har varit att Östermalmstorg ska bli en mer levande plats med stora möjligheter till servering.

– Under arbetets gång har staden konstaterat att det behövs en förändrad detaljplan för att vara säker på att torget kan inhysa både en mindre grillkiosk och en större restaurangbyggnad i stil med Lisa på torget. Därför har vi satt igång en process för att uppdatera detaljplanen.