Kratom är ett träd som växer i Sydostasien, vars blad innehåller bland annat mitragynin, ett opioidliknande ämne.

Kratom används vid tvåltillverkning och importeras därför, vilket är lagligt. Men på ett par år har importen ökat: från 7,2 ton till 39 ton förra året.

– Det är enorma mängder, det blir väldigt mycket tvål om man ska tillverka tvål av de här växterna, säger Jenny Åberg, vid Tullverket till Sveriges radios P3.

Ger ett rus

På Maria ungdom har nu patienter som använder drogen börjat dyka upp.

– Det är relativt få ännu, men de är ganska beroende. Opioiden ger ett behagligt rus, och de har svårt att låta bli, säger Juan Figueroa, överläkare vid Maria ungdom.

Kliniken har nu börjat provta även för kratom vid urinprovtagning för att bättre kunna upptäcka unga som använder drogen.

Lätt att få tag på

Kratom finns att få tag på i hälsobutiker och på nätet, och intas ofta genom att bladen kokas till te, eller malda blad i kapslar som rörs ut i vatten.

– Baksidan av beroendet är ångest när man inte tar drogen. Vi vet ju heller inte om det kan leda till allvarligare missbruk och opioidberoende, och att man går över till tyngre droger som tramadol och heroin, säger Juan Figueroa.