Den grupp av missbrukare som enligt polisen rört sig i Husby och andra delar av Järva den senaste tiden har påverkat tryggheten negativt. Mitt i har pratat med flera Husbybor i området som oberoende av varandra beskriver hur vissa som bor här har börjat ta saken i egna händer, vilket eskalerar situationen än mer.

Det ska mestadels handla om unga Husbybor som ger sig på personer som de antar kommer från missbrukargruppen.

– De har tröttnat och har börjat bråka med de här personerna, och det har tyvärr eskalerat, säger en person.

Utvecklingen är sorglig

En annan person, som arbetar i området med just unga, menar att utvecklingen är sorglig.

– Under de senaste åren har situationen och tryggheten i området blivit så mycket bättre, tycker jag. Vi ser hur personer som varit i gängmiljöer hoppar av och börjar få rätsida på sina liv, bort från kriminaliteten. Men nu ser vi återigen unga glida in i ett våldsamt beteende. Jag är orolig för att det ska få hela situationen med tryggheten i området att utvecklas åt fel håll igen.

 Precis som de Husbybor Mitt i pratat med har även polisen märkt hur stämningen piskats upp i området, och att vissa Husbybor verkar vilja ta saken i egna händer.

– Vi får signaler om att man aktivt är ute och letar efter de här missbrukarna för att skicka ut dem ur området. Vi har även några ärenden av misshandel som vi utreder utifrån syften att gärningsmän gett sig på målsägande i tron om att de just tillhör kategorin missbrukare, säger Therese Skoglund Shekarabi.

”Avgränsad problematik”

Hon vill vara tydlig med att det inte är okej.

– Vi vill inte se ett medborgargarde. Jag förstår att folk blir frustrerade och oroliga, men ring polisen, prata med socialtjänsten eller din fastighetsägare, uppmana dem till snabba åtgärder. Jag vill dock understryka att det inte finns någon anledning till oro, det är inte kaos och de här människorna är i första hand utsatta personer med missbruk och hemlöshet, det här är en avgränsad problematik.