Sommaren 2025 töms Ekensbergsskolan, om allt går enligt planerna. F-5-eleverna flyttas då till Gröndalsskolan vid sjön Trekanten, som återfår namnet Blommensbergsskolan.

Stängningen innebär att två skolor riskerar att stå tomma i lilla Gröndal. Den gamla Gröndalsskolan står öde sedan årsskiftet 2020/2021 då F–5-eleverna där flyttade in i skolbyggnaden vid Trekanten.

Då var tanken att den nedslitna Gröndalsskolan relativt snabbt skulle rivas och en ny, modern F–9-skola med plats för 900 elever byggas. Så blev det inte. Först 2031 ska den nya skolan stå klar, är den nya planen. Som orsak anges att nybygget inte behövs förrän då, på grund av vikande elevunderlag under de närmsta åren.

Risk för vandalisering

Protesterande Gröndalsbor har lyft fram de tomma skolorna som ett problem för området, med förfall och vandalisering som risker. Tomas Eriksson, enhetschef vid utbildningsförvaltningens lokalenhet, betonar att förvaltningen inte tittar på följderna för ett område när de fattar beslut utan på det antal elevplatser som behövs. Men situationen är inte optimal, medger han.

– Planeringen hade sett annorlunda ut om prognosen för elevunderlaget hade sett likadan ut då som det gör i dag. Då hade vi nog inte varit lika snabba med att tömma Gröndalsskolan, säger han.

Ifrågasätter analys

Den senaste befolkningsprognosen kom i juni 2022. I den har prognosen för antalet barn i 6–15-årsåldern i Gröndal (och i staden som helhet) skrivits ner. Som en viktig orsak nämns relativt lågt barnafödande, som staden tror kommer att hålla i sig.

De som protesterar mot nedläggningen av Ekensbergsskolan ifrågasätter slutsatserna av prognosen. De pekar bland annat på det kommande bostadsområdet i Lövholmen, dit 1 500 personer väntas flytta. De ställer frågan om Gröndalsskolan och Blommensbergsskolan kommer att räcka till i framtiden och om det inte är kortsiktigt att lägga ner Ekensbergsskolan.

Men Tomas Eriksson menar att befolkningsprognoserna är det planerarna har att förhålla sig till. På grund av dem har även planerna för Lövholmen ändrats: Den planerade högstadieskolan för 500 elever har strukits ur projektet.

– Vi bedömer att de skolor som finns i området ska räcka till, säger han.

Ekensbergsskolan är fuktskadad och står på mark som är förorenad. Vad som ska hända med platsen är inte klart.

Ekensbergsskolan är fuktskadad och står på mark som är förorenad. Vad som ska hända med platsen är inte klart.

Märta Lefvert

Planerna ändrades

Tidigare var planen att renovera och bygga ut den slitna och fuktskadade Ekensbergsskolan. Omsvängningen beror på analysen att det är för dyrt, i förhållande till antalet elevplatser. Dessutom har man hittat föroreningar i marken efter det båtvarv som låg där förr. De bedöms inte vara farliga så länge man inte gräver. Men gör man det krävs omfattande och kostsam sanering.

Frågan är hur länge skolan ska stå tom och vad som sedan ska hända med den och med marken.

– Inget är klart. Det blir en fråga för diskussioner, säger Tomas Eriksson.