Rinkeby-Kista har högst arbetslöshet i Stockholms stad, bland både vuxna och ungdomar.

Mitt i har tidigare rapporterat om hur man på Framtidens hus hoppas kunna hjälpa till att vända trenden genom en ny cv-skola för de unga, och från stadsdelarnas håll ser man feriejobben som en viktig pusselbit.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-fler-unga-i-rinkeby-kista-fa-jobb/repveA!vMZQZSIxTdQyjEiuP3eTNg/

https://www.mitti.se/nyheter/feriejobb-en-viktig-nyckel-enligt-stadsdelarna/repvfc!OLjy3iSQ7aujHKBmIntfQ/

Men vad tror egentligen Rinkebyborna själva?

Skolan viktig

– Det måste börja tidigt, redan med skolan – den måste bli bättre och mer jämlik. Jag har bott i Rinkeby sedan 1971, och sett det långsamt förfalla, tyvärr. Vi måste även försöka satsa på att få kvinnor att välja arbetslivet och att utbilda sig, säger Ali Eren, 55.

Strukturella förändringar

– Uppmuntra till feriejobb så att fler får in en fot på arbetsmarknaden och skaffar sig viktig erfarenhet! Sedan måste samhället genomgå en grundläggande förändring. Vi som är härifrån får ofta bevittna hur mycket svårare det är att heta Ali i efternamn än att heta Andersson, till exempel. När man får uppleva såna strukturella motgångar redan tidigt i livet är det lätt att man ger upp och hamnar fel, säger Julianna Kidane, 18.

Målmedvetenhet

– Ojämlikhet och orättvisor spelar generellt viss roll i varför unga här inte får jobb i lika stor utsträckning, och där måste förändring ske från ett högre håll. Skulle jag ge ett personligt tips skulle jag dock säga: var målmedveten. Försök klura ut vad du vill, jobba utefter den planen, omge dig inte med fel personer, säger Draina Kintu, 19.

Kontakter och skola

– Kontakter är enormt viktigt! Jag själv fick jobb tack vare min syster. Det gäller att ha ambition: skriv ett cv, gå runt, prata med olika chefer – ge inte upp. Sedan tror jag skolan måste bli bättre och mer anpassad för alla, det måste bli enklare att kunna ha ett jobb vid sidan av och inte behöva drunkna i plugg, säger Melissa Unlu, 18.