Lustgas. Krystyna Kochanowicz och Lisa George Svahn på Rinkeby vårdcentral uppmanar alla som brukat lustgas och känner av symptom att söka vård. Foto: Rinkeby vårdcentral

Rinkeby vårdcentral varnar för risker med lustgas

På Rinkeby vårdcentral har personalen tagit emot flera unga patienter som har domningar i händer och fötter. Den gemensamma nämnaren är att de använt lustgas. Ett problem som ser ut att öka.

  • Publicerad 15:02, 9 sep 2022

Många tror nog inte att det kan vara farligt.

Tom. Så här kan en lustgaspatron se ut. Foto: Rinkeby vårdcentral

Flera Järvabor har under året uppmärksammat att lustgaspatroner ligger och skräpar. På vårdcentralen i Rinkeby har personalen märkt en ökning av patienter med symptom som kan kopplas till lustgasbruk.

– De senaste månaderna har vi fått in unga patienter, mest i åldrarna 18–27 år, som söker vård med symptom som är märkliga i den åldern, framför allt med domningar i händer och fötter. Det påminner lite om symptomen man får av obehandlad diabetes eller mångårigt alkoholmissbruk, säger Krystyna Kochanowicz, läkare på vårdcentralen.

Hon började fråga patienterna om lustgas efter att hon läst en artikel i Läkartidningen, som beskrev liknande symptom kopplade till bruk av gasen.

– Det visade sig att patienterna hade det gemensamt.

Symptomen kommer eftersom lustgas kan ge allvarlig B12-brist och påverka nerverna, berättar hon.

– En del symptom kan gå att åtgärda, men inte alltid. I värsta fall riskerar man att bli funktionsnedsatt som konsekvens, det kan ge skador för livet, säger Krystyna Kochanowicz.

Inte olagligt

Lustgas används inom vården, framför allt som smärtlindring vid förlossningar, men då späds den med syrgas och intas under kontrollerade former.

Samtidigt har användandet av lustgas som berusningsmedel har ökat kraftigt, särskilt bland barn och unga. Det meddelade regeringen i början av juli, som då tillsatte en utredning om bland annat en reglering av lustgas i berusningssyfte.

Det är i dagsläget inte olagligt att köpa lustgas som privatperson, och det säljs på krogen, online och i butiker.

– I och med att det är så lätt att få tag i, lagligt, så tror nog många inte att det kan vara farligt, säger Lisa George Svahn, sjuksköterska.

Svårt med upplysning

I dagsläget finns det inte så mycket forskning inom området, berättar hon.

– Därför blir det även svårt att skapa en bra upplysning, går man in på 1177 finns ingen information alls. Det finns heller inga uppgifter om vilken mängd av gasen som blir farlig att bruka, men jag skulle tro att det är väldigt individuellt.

Har man brukat lustgas och fått symptom ska man söka vård så fort som möjligt.

– Vissa kanske känner skam och skuld i att söka vård. Men lustgasbruk är ingenting vi behöver rapportera in någonstans, och vi dömer självklart ingen som tagit lustgas. Ju förr man söker vård desto bättre, så att tidig behandling kan sättas in, säger Lisa George Svahn.

Krystyna Kochanowicz tillägger:

– Det allra viktigaste om man känner av några symptom är dock att man slutar bruka lustgasen direkt.

Lustgas

Lustgas är ett av vårdens mest beprövade läkemedel och har varit i kliniskt bruk sedan 1844. Det används framför allt som smärtlindring inom förlossningsvården.

Under det senaste året har både läkare, polis och politiker rapporterat om en stor ökning av användadet av lustgas som berusningsmedel.

Symptom som kan uppstå efter bruk är, bland annat, svår B12-brist, domningar i händer och fötter, svårighet med balansen, svårt att bajsa och kissa.

Källa: Läkartidningen, Rinkeby vårdcentral

Visa merVisa mindre