– Jag är arg och besviken. Jag skrev ett jättesnällt brev till riksbanken, men fick avslag, berättar Inger Berlin, bössansvarig på välgörenhetsorganisationen Rädda barnen i Österåker.

”Hade varit bättre om jag sagt att jag hittat dem på mormors vind” säger Inger Berlin, Rädda barnen Österåker.

”Hade varit bättre om jag sagt att jag hittat dem på mormors vind” säger Inger Berlin, Rädda barnen Österåker.

Mikael Andersson

I början av året ansökte hon om att få lösa in pengar som skänkts i föreningens fyra bössor i Åkersberga, men som var gamla och därför blivit ogiltiga.

Totalt handlade det om 1 960 kronor i tjugolappar och några femtiolappar.

Men riksbanken sa blankt nej. Anledningen: Enligt myndigheten finns det anledning att tro att pengarna var ogiltiga redan då de gavs till Rädda barnen.

Nya regler

Till saken hör att riksbankens regler för inlösen av kontanter skärptes så sent som 2020. Då bestämdes det att man inte längre får lösa in pengar som blivit ogiltiga innan man förvärvat dem – om man inte fått dem genom arv, testamente eller bodelning från dödsbo.

– De får ju lösa in om det finns särskilda skäl och det är ju inga pengar för dem, bara en spottstyver. Jag tycker att det är så småaktigt, säger Inger Berlin.

Att reglerna ändrats var inget hon kände till när hon skickade in pengarna.

Angela Ferreira, ordförande för Rädda barnen i Österåker är också besviken:

– Vi vill ju så klart att pengarna ska sättas in på kontot så vi kan skicka iväg dem. Det känns fruktansvärt att vi inte kan göra det.

Betyder det inget att pengarna var avsedda för välgörenhet?

– Vi bedömer inte vad pengarna ska gå till. Alla ärenden bedöms på samma sätt. Sedan är det naturligtvis jättetråkigt att de kunde ha gått till välgörande ändamål, säger Susanne Meyer Söderlind, pressekreterare på Sveriges riksbank.

Susanne Meyer Söderlind, pressekreterare på Sveriges riksbank.

Susanne Meyer Söderlind, pressekreterare på Sveriges riksbank.

Sveriges Riksbank

Varför behåller ni pengarna även om ni inte löser in dem? Vad händer med dem?

– Pengarna eldas upp och blir fjärrvärme. Vi vill inte att ogiltiga sedlar ska cirkulera i samhället.

Så det är inte pengarna, utan principen?

– Om man har missat att använda dem när de var giltiga är det en förmån att få lösa in dem och då tar vi en avgift. Men man ska inte kunna använda ogiltiga sedlar som om de fortfarande har ett värde och till exempel sälja eller skänka bort dem.

Är ni småaktiga?

– Det är som jag sa: Vi måste behandla alla lika. Vi är en myndighet.

Mostphotos

Efter riksbankens beslut valde Inger Berlin att överklaga till Förvaltningsrätten, men fick avslag. Hon vände sig då till Kammarrätten som nyligen beslutade att neka prövningstillstånd. Nu återstår bara att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Men jag orkar inte överklaga en gång till, säger hon.

– Jag tycker det är såsom så att: Är vi så fattiga i det här landet?