Det har stormat i Solnas skolor de senaste åren. Många elever valde att lämna de kommunala skolorna i höstas.

I resultaten från vårterminen 2021 som publicerats på Kolada ser det också svajigt ut. Andelen nior på de kommunala skolorna som klarade godkänt i alla ämnen hade sjunkit till 73,9 procent. Färre blev också behöriga till gymnasiet, 86 procent.

"Nu ser vi effekterna av skolkarusellen", menar Eva Eriksson (S) i skolnämnden och syftar på de rockader som skedde till följd av att mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan stängde.

– Det var väldigt kaosigt och mycket osäkerhet under våren samtidigt som skolledningen fick jobba med lokaler och teknikaliteter runt flyttar. Jag ser det som självklart att det finns ett samband mellan resultaten och att man kastat runt elever och inte vill satsa tillräckligt med pengar, säger hon.

Pandemieffekt

Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) menar däremot att resultaten brukar svänga över tid beroende på elevunderlag.

– Vi var också mitt i en pandemi, det har nog garanterat påverkat att ibland ha distans- och ibland fjärrundervisning.

Hon påpekar att resultaten förbättrats sedan 2017 då staden införde en ny kunskapsstrategi, och anser att det är mer relevant mått.

Kan omorganisationen ha påverkat de senaste resultaten?

– Nej, det skulle förvåna mig.

Eva Eriksson köper inte förklaringarna.

– Pandemin har funnits i alla andra kommuner också, och på andra håll ser man inte det här tappet.

Medan hon befarar ytterligare sämre resultat när årets nior går ut, tror Marianne Damström Gereben på en förbättring tack vare den nya organisationen.

– Jag tror stenhårt på det. Trivs barnen och är trygga i sina skolor så följer resultaten med. Vi har sett i enkäter bland eleverna som flyttade från Skytteholm till Råsunda att tryggheten ökade, säger Marianne Damström Gereben.