I ett debattinlägg från den 21 oktober menar Susanne Sjöblom från Hyresgästföreningen att skyddet mot oseriösa hyresvärdar måste stärkas. I inlägget pekas vi ut som en oseriös aktör. Här vill jag vara tydlig – det är helt fel. Vi tar inte ut ockerhyror eller behåller depositioner och bakgrunden till de hävda avtalen i Hässelby och Sollentuna var att en aktör hyrt ut våra lägenheter på ett otillåtet sätt. Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat, men framför allt är vi bekymrade över de oskyldiga människor som drabbats och har därför agerat så långt vi kan för att mildra konsekvenserna för de som kommit i kläm.

Vi ser dock att vi har en viktig roll att fylla på dagens bostadsmarknad. Idag är många grupper utestängda. De som har behov av en långvarig boendesituation kan sätta sitt hopp till den ordinarie hyresmarknaden. Det tar dock tid. Enligt Bostadsförmedlingen är den genomsnittliga kötiden i Stockholm idag över tio år. 

Det finns idag även grupper på bostadsmarknaden som har behov som inte passar in i den traditionella modellen. Här kommer vi in i bilden. Vår roll är att hjälpa de som har behov av ett boende i under en tidsbegränsad period. Det kan handla om att företag som behöver ta hjälp av utländsk kompetens under några år, att universitet bjudit in gästforskare eller att kunna stötta personer som behöver ett skyddat boende under en begränsad period. 

Bristen på arbetskraft i Stockholms län är rekordstor och det utgör ett stort samhällsekonomiskt problem. I en rapport från Stockholms Handelskammare framkommer det att tre av fyra HR-chefer anser att bostadssituationen i Stockholm gör det svårt för företagen att rekrytera rätt kompetens. Att sätta sin förhoppning till ett ökade byggande i framtiden kommer i sig inte räcka för att möta dessa utmaningar.