Öppet drogmissbruk, obehöriga i huset, ständiga larm, hiss- och belysningsproblem, mögelskador och stora otätade hål i lägenhetsväggarna under renoveringsarbeten.

Mitt i har i november berättat om hur en rad hyresgäster i Svenska bostäders flerbostadshus på Friherregatan 1 i Hässelby gård dömt ut förvaltningen.

Dialogmöte hölls

Under torsdagen 23 november höll den kommunala hyresvärden ett dialogmöte med sina hyresgäster med anledning av Mitt i:s artiklar.

Mitt i är med när brandinspektör Jan Tomtin tittar på ett av de lägenhetshål som Svenska bostäder på hans begäran precis tätat – det har under hösten vart öppet rätt ut mot våningsplanet vilket slagit ut brandskyddet i huset.

Mitt i är med när brandinspektör Jan Tomtin tittar på ett av de lägenhetshål som Svenska bostäder på hans begäran precis tätat – det har under hösten vart öppet rätt ut mot våningsplanet vilket slagit ut brandskyddet i huset.

Stefan Källstigen

"Får absolut inte se ut så"

Samtidigt reagerar nu brandförsvaret skarpt på hålen i lägenheterna – brandskyddet för de boende har nämligen helt slagits ut.

– Det här är inte bra, och det är ovanligt. Otätade hål rakt igenom lägenhetsväggarna, det får absolut inte se ut så, säger brandinspektören Jan Tomtin vid Storstockholms brandförsvar.

Ett av de nu tätade lägenhetshålen.

Ett av de nu tätade lägenhetshålen.

Stefan Källstigen

Mitt i träffar honom på bottenplan i hyreshuset i samband med att bostadsbolaget tätar vägghålen, på hans begäran. På plats är även Svenska bostäders distriktschef Emil Westerdahl.

Brandskyddet sattes ur spel

Alla lägenheter i ett flerbostadshus ska stå emot en brand i 30–60 minuter. Detta har den tillfälliga rörlösningen satt ur spel på bottenvåningen enligt Jan Tomtin.

– Det är väldigt sällan vi sett sådana här brister, säger Jan Tomtin.

Mitt i träffar Svenska bostäders distriktschef i västerort, Emil Westerdahl, och hans kollega i hyreshuset på Friherregatan 1 samtidigt som brandinspektör Jan Tomtin är där.

Mitt i träffar Svenska bostäders distriktschef i västerort, Emil Westerdahl, och hans kollega i hyreshuset på Friherregatan 1 samtidigt som brandinspektör Jan Tomtin är där.

Stefan Källstigen

Renoverar rören

En hyresgäst på våningsplanet, som sagt till Mitt i att denne beslutat flytta på grund av situationen, har vittnat om hur den hör allt från korridoren och trapphuset rakt in i lägenheten under hösten.

Anledningen till hålen är att Svenska bostäder genomför en så kallad relining, eller rörinfodring, av avlopps- och vattenledningarna.

152 lägenheter finns i Svenska bostäders hyreshus på Friherregatan 1 i Hässelby gård.

152 lägenheter finns i Svenska bostäders hyreshus på Friherregatan 1 i Hässelby gård.

Stefan Källstigen

Rörinfodring är ett billigare och snabbare alternativ till stambyte, men det förlänger bara rörens livslängd, det ersätter inte stambytet.

– Men väljer man låta hyresgästerna bo kvar under rörrenoveringen så måste brandskyddet fungera, säger Jan Tomtin.

Ansvariga måste följa projektet

Det går nämligen inte att utgå från att en entreprenör vet var brandcellsgränsen i en fastighet går.

– Ansvariga måste följa med och kontrollera så brandcellsfunktionen fungerar. Det är väldigt viktigt, säger Jan Tomtin.

En korridor på bottenplanen har inte gått att stänga under renoveringarna i höst.

En korridor på bottenplanen har inte gått att stänga under renoveringarna i höst.

Stefan Källstigen

Hur ser ni på detta?

– Vi ser allvarligt på detta. Jag har knappt varit med om det förut. Här har brandskyddet satts helt ur spel och vi kommer följa upp det, säger Jan Tomtin.

Det hade kunnat sluta i en katastrof?

– Ja, det har inte varit ett gynnsamt läge i alla fall. En brand hade snabbt kunnat sprida sig. Det får inte vara så här öppet. De boende får ju svårt att ta sig ut, säger Jan Tomtin.

Maja Amarchih är en av flera hyresgäster i huset som berättat om situation för Mitt i. Här en bild på ett av lägenhetshålen innan brandförsvaret tvingade Svenska bostäder att täta hålet. Hon hävdar att hon larmat Svenska bostäder om hålen på våningsplanet flera gånger i höst utan resultat.

Maja Amarchih är en av flera hyresgäster i huset som berättat om situation för Mitt i. Här en bild på ett av lägenhetshålen innan brandförsvaret tvingade Svenska bostäder att täta hålet. Hon hävdar att hon larmat Svenska bostäder om hålen på våningsplanet flera gånger i höst utan resultat.

Filip Magnusson

Emil Westerdahl står intill och lyssnar.

– Att hålen har varit otätade har varit okänt för mig. Brandsäkerheten är viktig för oss i alla våra fastigheter, även i denna. Det vill jag understryka, säger han.

Hyresgäster hävdar att värden känt till hålen

Men hyresgäster i huset hävdar att Svenska bostäder känt till hålen.

Emelie Meyer Vinblad, som menar att hyresgäster under lång tid påtalat problemen, är en av dem.

Hyresgästen Emelie Meyer Vinblad.

Hyresgästen Emelie Meyer Vinblad.

Privat

– Bolaget har haft kännedom om detta, men agerar först efter Mitt i:s artiklar. Vi är oerhört besvikna, men samtidigt tacksamma över att ingen brand brutit ut. Det är bra att brandförsvaret agerar, men sorgligt att det krävdes.

Stefan Källstigen

När vi frågar Emil Westerdahl om bolaget överhuvudtaget inte nåtts av uppgifterna innan, säger han:

– Jag kan inte svara på i detalj när vi vetat eller inte vetat om detta. Det är ett arbete vi behöver se över, varför det varit såhär.

Ser över rutinerna

Westerdahl medger att bolaget behöver se över hur man arbetar när man bygger om i fastigheter och brandcellsgränser berörs.

– I det här fallet har entreprenören brutit mot brandskyddsavtalet. Så fort vi fick reda på detta beslutade vi om åtgärder. Vi ser allvarligt på det som skett och internt ser vi nu över vår roll som beställare. och om det är något vi kan eller bör göra annorlunda nästa gång.

En korridor på bottenplanen har inte gått att stänga under renoveringarna i höst.

En korridor på bottenplanen har inte gått att stänga under renoveringarna i höst.

Stefan Källstigen

Det faktum att korridorsdörren också varit öppen under hela renoveringen, eftersom rören dragits rätt in på bottenvåningen, bryter också mot brandföreskrifterna, enligt Jan Tomtin.

Detta har Svenska bostäder alltjämt inte åtgärdat när Mitt i är på plats och nu närmar sig projektet sitt slut. Skulle det börja brinna nere i korridoren kan röken nämligen snabbt stiga direkt upp i huset via trapphuset.

– Nu har man kapat hela rök- och brandavskiljningen. När en byggnad är i drift är det fastighetsägaren och de boende som ska ombesörja att dörrar mot trapphus inte ställs upp, säger Jan Tomtin.

Under rörinfodringen i huset, där rörledningarna invändigt renoveras, har hål och öppningar gjorts av Svenska bostäder för att få igenom rör i huset – men det har gjort att brandskyddet satts ur spel.

Under rörinfodringen i huset, där rörledningarna invändigt renoveras, har hål och öppningar gjorts av Svenska bostäder för att få igenom rör i huset – men det har gjort att brandskyddet satts ur spel.

Stefan Källstigen

Att Svenska bostäder nu avslutar renoveringen gör att inget vite blir aktuellt från brandförsvarets förbundsstyrelse, enligt Jan Tomtin:

– Innan ett beslut om föreläggande upprättas ska den som det berör få möjlighet att rätta bristen och i Hässelby gård så har Svenska bostäder meddelat oss att de blir klara denna vecka med stamdragningen. Om man inte hade rättat till felet så hade vi kunnat upprätta ett föreläggande, säger Jan Tomtin.