Tallbackaskolan och marken den står på är en riktig långkörare till fråga.

Efter protester, politiskt munhugg och en vända i domstol såg det ut som att en ny skola skulle kunna byggstarta 2023, med en rivning av Tallbackaskolan som följd runt 2025.

Icke.

För efter maktskiftet i stadshuset togs ett omtag. Både S och V har velat stoppa rivningen. Nu var ett första steg att låta besiktiga Tallbackaskolan.

– I opposition försökte vi få ordentliga underlag om skolans status, men allt vi fick höra var att den var omöjlig att ha kvar. Därför beställde vi en extern besiktning för att se om den går att renovera, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).

Rapporten landade nyligen på bordet.

Mitt i har läst den och den visar att tegelfasaden är i relativt gott skick, men att byggnaden har stora renoveringsbehov vad gäller el och ventilation, fönster, golv och annat.

Kommer skolan få stå kvar?

– Det för för tidigt att säga vilket utfallet blir. Nu har vi fått status och nu sitter proffsen och tittar på det om vi kan renovera den och vilka kostnader som åtgärderna skulle innebära, säger Sara Kukka-Salam.

– Men man kan väl säga att det här underlaget visar att det Moderaterna sa, att det enda alternativet var att jämna skolan med marken och bygga bostäder, inte stämmer.

M: "Gediget jobb bakom"

Byggnadsnämndens förre ordförande Torsten Svenonius (M) var med och klubbade rivningen av Tallbacka 2020.

Han har ännu inte sett den nya rapporten.

– Innan det finns konkreta förslag på eventuella ändringar ser jag ingen anledning att kommentera.

Gjordes någon besiktning inför beslutet att riva?

– Det har gjorts men det finns ingen skriftligt dokumentation som några fått ta del av men andra inte. Vår uppfattning är att vi gjort ett gediget jobb i frågan och kommit till en slutsats, att det inte är en vettig väg att gå att fortsätta med skolan. Sen finns alltid de som underkänner bedömningar.

Parallellt med skolutredningen förhandlar Solna med byggaren Besqab som ska bygga bostäder på tomten.

Socialdemokraterna gick till val på att stryka alla bostäder på skoltomten.

– Jag är optimistiskt inför att vi kommer att ro i land en lösning där barnen får behålla sin skoltomt, säger Sara Kukka Salam.

Torsten Svenonius:

– Då får man se vad som kommer ut av det. Men ska man behålla skolan så kan man naturligtvis inte bygga på samma plats.