SL föreslår att 17 busslinjer läggs ner. Flera av dem berör Nacka och elever som pendlar till Nacka gymnasium.

– Vi jobbar ju supermycket för att färre ska åka moppebil och bil till skolan. Nu blir det fler som kör bil i stället och fler som trängs på andra bussar – det blir sämre för alla, säger Peter Zethraeus.

Peter Zethraeus (M), kommunalråd och ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun, hade föredragit en prishöjning framför neddragningar.

Peter Zethraeus (M), kommunalråd och ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun, hade föredragit en prishöjning framför neddragningar.

Liza Simonsson

Färre åker buss

Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm var under hösten 2022 omkring 80 procent av vad den var före pandemins utbrott.

”Vår prognos visar att det dröjer innan resandet kommer tillbaka på en nivå om cirka tre miljoner påstigande en vanlig vardag som rådde vid pandemins utbrott mars 2020. Samtidigt behöver kollektivtrafiken bibehålla en robusthet och tillgänglighet för att kunna locka tillbaka resenärer”, skriver SL.

För att spara pengar föreslår SL alltså att fler busslinjer läggs ner.

”En vägledande princip i framtagandet av trafikförändringsförslagen har varit att i så hög utsträckning som möjligt anpassa utbudet med hänsyn till att det ska vara så bra som möjligt för så många som möjligt”, skriver SL.

”Inte så kreativt”

Peter Zethraeus hade föredragit en prishöjning på SL-kortet framför nedskärningar. 

– Det hade ju räckt att höja med någon ynka procent i stället för att rusta ner. Om folk har ett annat resemönster efter pandemin och jobbar hemma någon dag i veckan eller två borde de se över om det inte finns andra lösningar än månadskortet – man kanske kan ha 30 fria dagar – i stället för att bara försämra utbudet. Det känns inte så kreativt.

Förändringarna föreslås gälla från att tidtabellerna görs om i december. Senast den 16 juni ska Nacka och övriga kommuner skicka in sina synpunkter till SL.