Uppdelningen i Hässelby Villastad är klassisk. På ena sidan vägen: cirka 85 procent etniskt svenska elever. På andra sidan: det omvända.

– Vi jobbar stenhårt för att varje skola ska vara den bästa för de som går där. Men det går inte att komma ifrån att det blir olika förutsättningar med en så sned fördelning av elever, framförallt när det gäller språkutvecklingen, säger Teddy Söderberg, grundskolechef i västra Stockholm.

Rektorn i Hässelby Villastads skola, Åsa Killander önskar att staden tog ett mer samlat grepp för att få en jämnare elevfördelning.

Blir orättvist

– Idag blir mixen orättvis. Jag skulle inte ens kalla det en mix. Vi skulle behöva se över hela gränsdragningen, hur skolornas upptagningsområden ser ut. Annars får vi inte likvärdiga skolor, säger hon.

Skolledare och lärare behöver också i mycket högre grad än idag uppmuntra elever med olika uppväxtförhållanden att öppna sig och vara nyfikna på varandra, anser Åsa Killander.

Fråga om slöjor

– Jag skulle vilja återinföra livskunskap som ämne. Och använda lektionstid till att prata om om samhället utanför, om skillnaderna, om olika sätt att prata och klä sig. Jag vill att eleverna ska våga fråga: varför har du slöja? Hur är det hemma hos dig? Man kan ofta hitta likheter som man inte trodde fanns.

– Det är i skolan vi måste börja om vi vill komma åt segregationen. Gör vi inte det kan vi inte sitta och oja oss när barnen skjuter varandra, säger Åsa Killander.

https://www.mitti.se/ettsthlm/elever-en-segregerad-skola-kan-kannas-tryggare/repuas!dmeICMcAjph3lfifK0PdA/

Mohamed Ibrahim, Hässelby

– Man måste ge varandra en chans, inte bara utgå från rykten. Vi borde vara gladare och tro mer på de människor vi möter. Vi har blivit mer hänsynsfulla av coronan, det kan ta oss jättelångt om vi håller fast i det.

Erik Tikkanen, Hässelby

– Vi har en ganska jämn mix av elever på vår skola. Men det är stora problem med bråk och stök vilket gör att varken lärare eller rektorn orkar vara kvar. Felet är att klasserna är för stora. Och att många föräldrar kan för lite svenska för att ta till sig informationen. Jag skulle vilja gå tillbaka till den gamla skolan där lärarna visade med hela handen.

Fredrik och Alice Borelius, Hässelby

Alice: – Det är naturligt att man vill gå i en skola tillsammans med dem man har vuxit upp med, som man känner samhörighet med. Man kan känna sig lite rädd för dem som man inte känner.

Fredrik: – Jag tycker att valfriheten är viktig. Men man skulle kunna göra riktade informationsinsatser till grupper som man vill ha in i skolan för att få en bättre blandning: "Hej, kom till oss". Det är också viktigt att ha en dialog med alla föräldrar, så att alla kan vara med och ta ansvar.

Maj-Britt och Anders Peterson Nordling, Hässelby

– Det är en svår fråga. Nu pratar man om bussning, men blir det bättre om barnen inte får gå i sin närmaste skola? Mycket av problemen beror nog på privatiseringarna som lett till att man skurit ner på kostnaderna. Men skolbyggnaderna har iallafall blivit finare än på vår tid.