– Stort tack till alla som deltog i demonstrationen eller stöttade på annat sätt. Fortsätt att kämpa för att kommunen ska höja skolans budget! säger Malin Lundqvist, högstadielärare i matematik, NO och teknik.

Hon bestämde sig för att anordna en demonstration när hon fick höra om de besparingar som krävs för att hålla budgeten i balans på Sofielundsskolan där hon jobbar.

I första hand bjöd hon in sina kolleger på alla Sollentunas skolor, men även andra som vill att kommunen ska höja budgeten till skolan välkomnades.

– Det kom väldigt många, det gick väldigt bra, säger Malin Lundqvist.

Många talare

En rad tal hölls under manifestationen, bland annat av representanter för fackförbunden Kommunal och Sveriges lärare, och för Sollentuna Föräldranätverk. Två elever talade också, liksom Malin själv.

– Jag höll två tal, ett i min roll som lärare och ett i min roll som vårdnadshavare, säger hon.

Demonstrationens arrangör Malin Lundkvist håller ett av sina två tal på Turebergs torg.

Demonstrationens arrangör Malin Lundkvist håller ett av sina två tal på Turebergs torg.

Privat

Inbjudna var även största majoritetspartiet Moderaterna och största oppositionspartiet Socialdemokraterna. Oppositionsrådet Anton Lindgren (S) talade, men inte någon från M.

– De tackade nej till att tala, men de sa att de tycker att dialog är viktigt, och de var där och lyssnade tillsammans med de andra från majoriteten, säger Malin Lundqvist.

"Trodde inte mina ögon"

Anton Lindgren berättar att han har fått mängder av mejl från engagerade lärare och elever den senaste tiden så han var beredd på att uppslutningen till demonstrationen skulle bli stor – men den var större än han kunnat tänka sig.

– En eller ett par gånger om året är det någon demonstration vid kommunhuset, men då brukar det vara 5–10 personer. Här var det ju hundratals. Jag trodde inte mina ögon. Det här var den i särklass största demonstrationen jag sett i Sollentuna, säger han.

Blev fråga på fullmäktige

Skolornas ekonomi var inte en punkt på fullmäktiges dagordning i förra veckan, men Anton Lindgren frågade utbildningsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) om hon anser att det genomförs nedskärningar i Sollentunas skolor och förskolor 2024.

Svaret blev nej, men att ”om det finns ett uttryck som nedskärningar” så beror det på minskade statsbidrag och sviktande elevunderlag – inte på för liten höjning av skolpengen i Sollentuna kommun.