Göteborg 

Nu tiden på året då cykelstölderna tar fart. Och i takt med att elcyklarna blir vanligare ökar också stölderna.

Bland kommunerna i Västra Götalands län sticker Göteborg ut med flest elcykelstölder per invånare, 26 per 10 000 invånare.

Under år 2022 anmäldes 1 530 elcykelstölder bara här i stan enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Samma nivå som för länet i stort år 2020. 

– Vi ser en ökning av stölderna och med tanke på den stora populariteten av elcyklar så ser vi att trenden kommer att hålla i sig. De här cyklarna kostar ofta mångdubbelt mer än en vanlig cykel, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Dyrare cykel dyrare lås

Ett nytt batteri till en elcykel kan kosta 3 000 kronor, så ett av misstagen är att lämna kvar det på cykeln. Många försäkringsbolag har som krav att batteriet ska plockas bort från en parkerad cykel, för att den drabbade ska kunna få ut full ersättning vid stöld. Ersättningen kan annars minska med upp till 50 procent. 

Att låsa fast cykeln med ett bra lås är en annan viktig förebyggande åtgärd.

– Dyrare cykel kräver ofta ett dyrare lås. Tjuvarna kan komma med vinkelslip, dyrk eller frysa och slå med hammare. Det är bara de kraftigaste godkända låsen, bygellås eller kätting som står emot en längre stund vid stöldförsök, säger Johan Granholm.

Nästan ingen åker fast

Den överväldigande majoriteten av alla cykelstölder klaras aldrig upp, eftersom det sällan går att identifiera en gärningsman.

År 2020 handlades 77 300 cykelstölder i Sverige, varav 5 000 ledde till utredning, men bara 308 klarades upp. 

När det gäller elcykelstölder var den så kallade personuppklaringsprocenten inte högre än 1 procent.

– Det är olyckligt att inte fler cykeltjuvar åker fast när så många drabbas av detta varje år. Det är viktigt att stöldmärka sin cykel och alltid polisanmäla stölden, då har du ändå en lite bättre chans att få tillbaka din elcykel, säger Johan Granholm.