Under sex månader framöver handleds aspiranterna av erfarna poliser i brottsbekämpande och brottsförebyggande polisarbete.

”Jättetacksamma”

– Vi är jättetacksamma att vi fick så många som 14, det är säkert tio år sedan vi hade en så stor kull, säger kommunpolis Magnus Mohlin.

Studenterna får lära sig hur kommunerna ser ut geografiskt och vilka problemområden som polisen prioriterar, samt bli bekväma med att fotpatrullera i sin uniform.