Från januari till april i år har Haninge kommun gjort fler än dubbelt så många placeringar enligt LVU, lagen om vård av unga, jämfört med åren innan. Under årets första fyra månader gjordes 45 placeringar att jämföra med 14-22 stycken per år under samma period åren 2019-2022.

Av de 45 bedöms runt hälften ha kopplingar till en pågående gängkonflikt, enligt socialnämndens tertialrapport.

Mitt i Haninge har tidigare rapporterat att flera unga pojkar från Haninge misstänks för skjutningar i den våldsvåg som drabbat Stockholm sedan i vintras. Många har omhändertagits för att förhindra fler våldsdåd – och kommunen försöker nu nå ut till föräldrar med barn i riskzonen.

Det rekordhöga antalet placeringar gör att socialnämnden spräcker sin budget i år. Socialnämndens ordförande Sedat Dagru (M) befarar att placeringarna leder till ett underskott på 25-30 miljoner kronor.

– Det får kosta pengar, för vi måste ta hand om de här barnen och ge den vård de behöver. Samtidigt ökar det tryggheten för andra i kommunen, säger han.

Den ökade kostnaden för placeringarna ska inte påverka de andra verksamheterna inom nämnden, säger han, utan pengarna ska i stället tas från kommunstyrelsereserven, en reserv för oförutsägbara kostnader.

Oro för neddragningar

Han menar att det inte gick att förutse att det skulle bli så här när budgeten klubbades, och att utgiften för placeringarna troligtvis kommer att ligga på en hög nivå även nästa år.

Huruvida det då kommer att påverka de övriga satsningarna för att motverka att unga dras in i kriminalitet är för tidigt att säga. Men inom teamet som jobbar med förebyggande insatser finns en viss oro att det är jobbet de utför som det skärs ner på först.

– Just nu är det här ett hett område som politiker vill satsa på och då tillsätter man resurser. Men att placera så många ungdomar kostar mycket pengar, och då är det alltid det förebyggande man drar ner på först. Våra resurser inom socialtjänsten måste vara långsiktiga, det är viktigt att det vi gör får finnas kvar över tid, säger Emma Nord, förebyggande socialsekreterare.

Många unga från Jordbro har varit en del av vinterns våldsspiral. Vi träffar kommunens förebyggarteam och en fältare i området som berättar om situationen. På bild: Angelica Kulbay (glasögon), Emma Nord (mörkhårig) och Anna Wennerblom

Många unga från Jordbro har varit en del av vinterns våldsspiral. Vi träffar kommunens förebyggarteam och en fältare i området som berättar om situationen. På bild: Angelica Kulbay (glasögon), Emma Nord (mörkhårig) och Anna Wennerblom

Angie Gray