Salem/Botkyrka

Vilken vinter det blev! Det vittnar inte minst antalet klagomål på snöröjningen om. Mellan den 1 november och den 27 mars kom 368 klagomål in till kommunen, varav 258 gällde det stora snöovädret som drog in över landet i november i fjol som lamslog kollektivtrafiken och lämnade många hem runt om i Stockholmsområdet strömlösa.

– När det är så stora snömängder som i november försöker vi prioritera stora, öppna huvudgator in och ut ur kommunen så att bussar kan ta sig fram. Men också högprioriterade gång- och cykelbanor, säger Senad Palic, driftchef på Salems kommun, och fortsätter:

– Historiskt har vi aldrig snöröjt i mars, utan bara halkbekämpat. I år har vi redan varit ute och snöröjt tre-fyra gånger.

Rekordstora kostnadsavdrag

Snöröjningen i Salem är lagd på entreprenad. Sedan 2020 är det ett företag vid namn Svensk markservice som sköter arbetet i kommunen.

Ett vanligt system är att kommuner kan kräva vite när enreprenörerna inte sköter sitt uppdrag. Men Salem funkar annorlunda.

– Tidigare hade vi vite, men det var svårt att tillämpa om leverantören för snöröjningen inte kom eller om de prioriterade andra uppdrag. Samtidigt måste vi ha någon form av vite för att kunna sätta press på entreprenörerna. Då drar vi istället av en summa från hela insatskostnaden, säger Senad Palic.

Han uppskattar att kommunen har gjort avdrag på cirka 100 000–150 000 kronor under den här säsongen. Även den summan är rekordstor. Förra säsongen drog man av cirka 50 000 kronor och säsongen dessförinnan drog man inte av något då det knappt kom någon snö.

Färre anmälningar i Botkyrka

I grannkommunen Botkyrka har synpunkterna på snöröjningen och halkbekämpningen varit desto färre. Fram till den 29 mars hade kommunen fått in 51 synpunkter.

De allra flesta rör klagomål på att snöröjningen i närområdet inte varit bra, men bland de 51 synpunkterna finns mer än klagomål, menar kommunens presschef Lennart Agén.

"Det finns ett par stycken som är rena ”beröm” och ett antal som är mer övergripande frågor kring kommunens hantering av vinterväghållning och förslag för förbättringar", skriver han i ett mejl till Mitt i.