Trots högre arbetslöshet och minskade skatteintäkter ser Nacka kommun alltså ut att göra ett plusresultat på 776 miljoner kronor i år – 300 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Alliansen anser att man har varit sparsam och framhåller att kommunens nämnder har gjort ett överskott på 150 miljoner kronor.

Samtidigt tog staten över sjuklönekostnaderna under den mest intensiva coronaperioden och sköt till extra pengar för att kompensera för förlorade skatteintäkter när fler Nackabor blev arbetslösa.

Fyra fonder

Alliansen vill avsätta 125 miljoner kronor av överskottet i fyra olika fonder för framtiden.

Bland annat en framtids- och utvecklingsfond.

– Genom den kommer vi kunna investera i bland annat ny teknik inom äldreomsorgen och våra ambitioner att få en högskola i Nacka, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Miljö- och klimatfonden ska ge bättre närmiljö och klimat.

– Fonden kommer kunna användas för att restaurera våra sjöar, anlägga laddstolpar, inrätta naturreservat och underlätta för båtpendling, säger kommunalrådet Hans Peters (C).

Trygghetsfonden ska motverka kriminalitet.

– Det kan innefatta både förebyggande insatser mot droganvändning och trygghetsskapande insatser i den offentliga miljön, till exempel extra belysning där det finns behov, säger kommunalrådet Gunilla Grudevall-Steen (L).

S vill ha akutinsatser

Dessutom avsätts pengar i en kompetensfond för att höja kompetensen hos personalen inom äldreomsorg, socialtjänst och förskola.

– Det är ett bra sätt att säkra kommunens grunduppdrag, där det förebyggande arbetet är nödvändigt för att Nacka ska vara tryggt, säkert och attraktivt för oss alla att bo i, säger kommunalrådet Karin Teljstedt (KD). 

Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S) är försiktigt positiv men efterfrågar fler akuta insatser.

”Att fondera en del av det överskottet är en kul idé. Samtidigt behövs satsningar här och nu på bättre städning av skoltoaletterna, upprustning av skolgårdarna, mer resurser i äldreomsorgen och krafttag mot det kraftigt ökade narkotikabruket bland Nackaungdomarna”, skriver han i ett mejl.