Under 2023 utfördes 257 transplantationer vid Karolinska universitetssjukhuset. Flest transplantationer gjordes av njurar, 147 stycken, och det är rekord.

Antalet levertransplantationer har också ökat, från 97 förra året mot 76 året dessförinnan.

– Det har varit ett hårt arbete inom alla delar av verksamheten, nu ser vi resultatet. Väntetid och död på väntelistan har minskat och patienternas livskvalitet förbättrats, säger sektionschef Carl Jorns i ett pressmeddelande.

Diabetiker får hjälp

Även antalet transplantationer av bukspottkörtlar har ökat, från 6 under 2022 till 11 förra året.

Dessutom utfördes två så kallade ö-cellstransplantationer. Då transplanteras den del av bukspottkörteln som producerar insulin, de Langerhanska cellöarna, till patienter som lider av svår diabetes typ 1.

Fler donerar

Även antalet donatorer ökar. Uppemot 200 avlidna personer donerade organ och/eller vävnad i Region Stockholm-Gotland förra året.

Allt fler anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregister. Dessutom kan organ numera doneras efter personer som avlidit på grund av cirkulationsstillestånd, alltså att hjärtat slutat slå, och inte som tidigare bara efter total hjärninfarkt.

Vid Karolinska brukar antalet organdonationer ligga på 25-30 om året. Förra året genomfördes 49 organdonationer.