Byggställningarna har precis försvunnit från korsningen Biblioteksgatan – Jakobsbergsgatan. De stod där i sex år medan bygget efter branden i ett av kvarterets anrika hus pågick.

Nu väntar nya arbeten på den eleganta gatan. Den här gången ska det grävas rejält.

– Biblioteksgatan får nya rör för första gången på hundra år. Vi har haft flera översvämningar och stopp. Rören är mellan 70 och 100 år gamla och måste till slut renoveras, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Stockholm vatten och avfall.

Butiker påverkas

De senaste åren har fem vattenläckor och flera avloppsstopp inträffat. En huvudavloppskulvert visar dessutom tecken på att börja kollapsa.

Bland de omkring 800 verksamheterna i området är det särskilt modebutikerna längs Biblioteksgatan som kommer att påverkas av arbetena. De beräknas pågå till slutet av 2024 och kosta 26 miljoner kronor. Butiker ska inte behöva stänga på grund av arbetena.

– Vi har anpassat arbetena och gör vad vi kan för att minimera störningar vilket är viktigt då det ligger många butiker där. Vi använder en schaktfri metod där det går men rören är gamla och måste bytas, och de ligger under marken.

Avloppsrörenpå Biblioteksgatan, Jakobsbergsgatan, Mäster Samuelsgatan och Lästmakargatan renoveras fram till slutet av 2024.

Avloppsrörenpå Biblioteksgatan, Jakobsbergsgatan, Mäster Samuelsgatan och Lästmakargatan renoveras fram till slutet av 2024.

Stockholm vatten och avfall

Rör skjuts in

Renoveringsarbetet börjar med att Jakobsbergsgatan grävs upp. På Biblioteksgatan och delar av Mäster Samuelsgatan ska rören bytas med en så kallad schaktfri metod som innebär att man skjuter in de nya rören under gatan.

– En fördel med den schaktfria metoden är att det delvis går att byta rör utan att gräva upp hela gatan. På Söder kunde vi rädda gamla fina träd genom den här metoden.

När rören renoverats finns ett förslag om att trafikkontoret lägger värme i marken, byter plattor, gör gångstråken tydligare och jämnar gatans nivåer.