Nu ska en fördjupad utredning genomföras inför en kommande renovering.

– Att renovera simhallen är prioriterat för oss. Den är en viktig för både skolelever och vuxna. Därför är det glädjande att vi kan gå vidare med projektet, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Sim- och sporthallen byggdes 1973 och en stor renovering och tillbyggnad gjordes för 15 år sedan. Men nu är det dags igen.

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, har gjort en förstudie och en statusbesiktning som visar att bristerna är så omfattande att det finns en överhängande risk att simhallen kommer att behöva stängas om åtgärderna inte genomförs ”så snart som möjligt”.

Renoveringsbehoven gäller framför allt skador i ytskikt och tätskikt som innebär en skaderisk för besökare, och att fukt tränger in i byggnadens konstruktion. Utöver det finns det brister i omklädningsrum, ventilationssystem, golvbrunnar, avlopp och reningsanläggning.

Nu har kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott gett SKAB i uppdrag att göra en fördjupad utredning inför kommande renovering.

– Vi ser fram emot att ta fram en genomförbar plan, säger SKAB:s ordförande Hanna Clerkestam (L).

Kommer att stängas helt en tid

Utredningen ska vara klar i april nästa år. Därefter väntas beslut om att genomföra renoveringen tas i maj 2025. Planen är att arbetet ska påbörjas i juni 2025 och pågå till januari 2026.

Under tiden för renoveringen behöver simhallen vara helt stängd, vilket kommer att påverka grundskolor och simföreningen liksom andra besökare till simhallen.

Sollentuna kommun jobbar med att hitta lösningar och halltider i närliggande kommuner och att se över planeringen av skolornas simundervisning.

– Vi renoverar simhallen för att kunna ha en fungerande simhall i många år framöver. En renovering är inte bara uppfräschning av betong och kakel, utan en viktig investering i hälsa, gemenskap och livskvalitet för Sollentunaborna, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nyman (KD).

Utöver simhallen finns renoveringsbehov även i de två sporthallarna. Arbetet där bedöms preliminärt kunna påbörjas i oktober 2025 och planen är att de hallarna inte ska behöva stängas helt.