Regnbågsflaggor plockades nyligen ned från klassrum, dörrar och korridorer på Ekensbergsskolan.

Skolpersonalen informerades av rektorn under ett möte. Vårdnadshavare uppgavs då haft synpunkter på flaggorna. Det lyftes också att dessa förknippas med sexualitet, vilket inte ansågs lämpligt för elever under 15 år, berättar en medarbetare som var med på mötet.

– Min uppfattning är att rektorn viker sig för vårdnadshavare i frågan.

Flera pedagoger är kritiska till agerandet, säger hen.

– Vad hände med barnkonventionen och allas lika värde, och vad skickar det för signaler till eleverna?

Pynt på miniminivå

Rektorn Kristina Bergström tonar ned saken när Mitt i ringer upp.

– Skolan ska vara en välkomnande plats för alla men man kan inte fylla på med symboler och dekorationer utan att ta bort något, speciellt ur ett npf-perpektiv. Vi ska hålla dekorationer på en miniminivå för att det inte ska uppfattas distraherande. Nu är det snart jul och det pyntas i alla klassrum. Därför tas en del ned och annat kommer upp.

Skolan har ett demokratiuppdrag, i det ingår inte att ta ställning i olika frågor, menar hon.

– Regnbågsflaggan är en viktig symbol som mycket annat och vi ska låta elever ta del av åsikter och strömningar i samhället och världen. Det gör vi under speciella temaveckor. Vi profilerar oss inte i någon fråga, även om saker kan vara bra eller behjärtansvärda.

Kristina Bergström bekräftar att vårdnadshavare har varit kritiska till flaggorna med argumentet att de är politiska. Men det var inte därför de byttes ut, säger hon.

Vad menas med att flaggan förknippas med sexualitet?

– Den rosa färgen i flaggan står för sexualitet och det är något man ska beakta vid informationstillfällen utifrån elevers ålder och mognad. Vi har ett uppdrag när det gäller sexualitet, vi ska upplysa om det på olika sätt.  Däremot har vi inget uppdrag att tapetsera väggar med olika symboler.

Tror du det kan skicka signaler till eleverna att ta ned regnbågssymboler?

– Nej det tror jag inte. I så fall skulle de nog ha sagt det.