En anmälningsplikt kan stå i strid med barnkonventionen, sekretesslagstiftning och hälso- och sjukvårdslagen och det finns stora risker för liv och hälsa, skriver Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet i ett gemensamt pressmeddelande. 

– Det är en så orimlig tanke på många plan. Enligt lagen ska vi ge vård efter behov, men det här kan göra att någon som är mycket sjuk inte söker vård, eller att en våldsutsatt kvinna inte söker hjälp, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

”Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet” presenterades av regeringen och Sverigedemokraterna den 31 augusti.

Ska lämna landet

Utredningen ska föreslå åtgärder i syfte att identifiera personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning, men som inte lämnat landet.

Man vissa situationer kan komma att undantas från informationsplikten, där den "skulle strida mot ömmande värden" som till exempel sjukvård, och följa internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, till exempel barnkonventionen, enligt direktiven.

Rättsosäkert

De styrande regionpolitikerna menar att det inte räcker med att vissa situationer eller sjukvårdspersonal kan undantas, utan att det ska gälla samtliga professioner i regionen.

"Annars skapas rättsosäkerhet och osäkerhet hos invånare, medarbetare och chefer" skriver de.

– Det är ju till exempel inte bara vårdpersonal som jobbar på sjukhus. Dessutom innebär det en extra administrativ börda för personalen, säger Alkurdi.