Med hundratals patienter i kö riskerar Astma- och allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus att stänga.

Den går helt enkelt inte runt. Och det hjälper inte att Region Stockholm föreslagit en ny ersättningsmodell.

– Vi förstår inte hur de räknat. Om vi producerar lika mycket vård som under 2022 ökar våra intäkter bara med 80 000 kronor, säger Victoria Strand, specialist i allergologi.

Det räcker inte långt när mottagningen beräknas gå back med 2,5 miljoner kronor under 2023.

Lång kö

Förutom på sjukhusen finns det bara två astma- allergimottagningar i regionen, varav den vid S:t Görans är störst. De har uppemot 8 000 besök per år.

Det är över ett halvårs väntetid för att få en tid.

Vårdval specialiserad allergologi infördes 2013. Av de fyra mottagningar som startade då finns bara två kvar.

Ingen vill öppna

Det råder brist på allergologer, men en satsning har gjort att några till har utbildats. Ingen av dem har dock valt att starta en mottagning.

Anledningen är ekonomin, enligt Victoria Strand.

– Vårdval allergi är en flopp. Det har varit underfinansierat från start, säger hon.

Dras tillbaka

Men det finns ett ljus i tunneln. Mottagningen drivs av Praktikertjänst som har protesterat mot förslaget om nya ersättningen. Och de fick gehör. Förslaget drogs tillbaka dagen innan beslutet skulle tas.

"Det är viktigt att alla parter känner sig välinformerade innan denna typ av beslut fattas. Vi har identifierat att det finns behov av fördjupad och förnyad dialog med vårdgivarna och beslutar därför att återremittera ärendet" skriver avtalsutskottets ordförande Tove Sander (S) i ett mejl.