Region Stockholm skänker nu en fullt utrustad blodbuss till Ukraina.

Det finns idag bara två blodbussar i landet, och bussen ska göra det möjligt för fler människor i Ukraina att ge blod, skriver regionen på sin hemsida.

För krigsskadade

Blod behövs både för cancerbehandlingar, förlossningar och operationer och till krigsskadade.

Sedan tidigare har regionen skänkt material till Ukraina efter Rysslands invasion.

Senast beslutades att överlämna 14 SL-bussar att användas för transporter i landet.

Utrustning och ambulans

Under året har även medicinsk utrustning för operationer, hjärtstartare, röntgenutrustning och rullstolar skickats, samt handskar och desinfektionsmedel.

En ambulans har också skänkts till ett akutsjukhus i regionen Rivne.