Den har planerats och debatterats i 30 år. Men nu kan protesterna ha kommit till vägs ände.

Trafikverket meddelar att regeringen ger klartecken för den två mil långa motortrafikleden mellan Kungens kurva och Jordbro.

– Det är en viktig milstolpe. Vägen kommer att bidra till att knyta ihop den norra länshalvan med den södra, och vi kommer att få säkrare transporter av människor och gods. Det innebär också att det blir ännu mer attraktivt för näringslivet att etablera sig i Huddinge. Bara vi får ett byggstartsbeslut också så kan vägen börja byggas, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Motortrafikleden kommer att gå tvärs genom Huddinge och knyta samman flera regionala stadskärnor i södra Stockholm som Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Den kommer också att avlasta den i dag hårt trafikerade Glömstavägen.

Sven Gustafson (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, tycker att beskedet kommer 20 år får sent.

– Jag blir egentligen först lite irriterad över den här nyheten. Jag och mina kompisar har väntat i nästan 20 år på den här infrastruktursatsningen. En massa märkliga Stockholmsförhandlingar har prioriterats framför den här livsviktiga nerven för Södertörn och hela Sverige, säger han och fortsätter:

– Jag hoppar inte av glädje. Det här är något som vi har förtjänat jättelänge. Vi har redan ögonen på nya infrastrukturprojekt.

Näringslivet i regionen välkomnar beskedet, även om man vill se fler satsningar.

– Vi är väldigt glada över regeringens beslut. Det är ett viktigt besked för näringslivet. Politiken får dock inte nöja sig med detta och måste fortsätta planera in nya infrastrukturobjekt, säger David Stenegard, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, och skickar samtidigt en passning till regeringen om Östlig förbindelse.

Ökat buller och ingrepp i naturreservat

Men vägen välkomnas inte av alla. Den leder till ökat buller, ökade utsläpp och ingrepp i flera naturreservat i Huddinge.

– Beskedet från regeringen var inte oväntat, men naturligtvis är det en jättestor besvikelse. Ingreppet i riksintresset för friluftsliv är oerhört stort och flagrant. Vägen ska nästan uteslutande gå genom naturmark och man gör ingrepp i flera naturreservat. Det är ett irreversibelt intrång som kommer skada djurlivet och växtlivet. Dessutom är utbreddningen av bullermattor enorm, säger Marica Lindblad, för Naturskyddsföreningen i Huddinge.

Sara Heelge Vikmånga anser att man vidtagit tillräckliga kompensationsåtgärder.

– Vi utökar naturreservaten på andra ställen, och den ytan är större än den som försvinner. Och jag är väldigt glad över att den väg som nu ska byggas går i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat, säger hon.

Naturskyddsföreningen har dock inte gett upp än. Det finns en möjlighet att gå vidare.

– Det finns ett sista steg. Vi kommer att begära en rättsprövning hos högsta förvaltningsdomstolen. Vi anser att regeringen bryter mot klimatlagen och de kan titta på om regeringen överträder sina befogenheter. Det finns fortfarande ett hopp, säger Marica Lindblad.

Själva vägplanen går dock inte att överklaga. Om allt däremot går som Trafikverket planerat kan vägbygget komma i gång redan i år. Byggtiden beräknas till tio år.

Tvärförbindelse Södertörn är en statlig väg som finansieras av just staten. Huddinge kommun kommer att vara med och medfinansiera att vägen delvis kommer att gå i tunnel i Glömstadalen, vilket innebär att marken kan exploateras för den nya stadsdelen Loviseberg. Det i sin tur skapar förusättningar för byggandet av Spårväg syd.