Det första som möter besökare till utställningen är en spärr. För att få komma in måste man fylla i ett formulär med bland annat namn, kön, ålder, födelseort, hudfärg, skäl att besöka utställningen och datum när man förväntas lämna. Tanken är att symbolisera de gränser som vissa människor möter och få besökare att reflektera över sin egen identitet. 

Längre in projiceras fotografier från hans eget liv blandat med ord som han fått höra, så som n-ordet, gorilla och rör mig inte med dina bruna händer. Mittemot sitter ett stort självporträtt av Raul Leon Alvarez som har fått nog, och i en guldfärgad tratt skriker ut sin protest. Bredvid på väggen står ordet carmelita.

Just betoningen på hur man ser ut, vilken hudfärg man har, var man kommer ifrån, hur ens hår ser ut och vad man heter är något som har Skärholmsbon Raul Leon Alvarez liv genom alla olika länder han bott och jobbat i. Hur han inte ses som den han är utan definieras utifrån stereotyper.

Det började redan i hans barndoms Kuba. Han minns fortfarande när människor kommenterade hans hudfärg i det lilla samhälle där han växte upp. 

– När de kallade mig svart eller gorilla tittade jag på min hud och tänkte nej jag är inte svart, jag är brun, färgen carmelita som fanns på munkarnas kläder, säger han. 

Raúl Léon Alvarez drömmer om att det ska bli skillnad och att alla ska ha samma rättigheter oavsett ursprung.

Raúl Léon Alvarez drömmer om att det ska bli skillnad och att alla ska ha samma rättigheter oavsett ursprung.

Angie Gray

Möter fördomar

Fördomarna kring hans hudfärg eskalerade i takt med att han blev äldre. Det sågs exempelvis som självklart att han skulle hålla på med idrott. När han senare ville studera konst stötte han på patrull.  

– De sa du kan inte vara konstnär, kanske musiker eller dansare. Jag fick kämpa för min examen, säger han. 

Trots det tog han examen och har sedan dess arbetat med konst i bland annat Mali, Senegal och Sverige. Men fördomarna fortsatte. 

– Folk säger ofta att svarta är lata och inte kan jobba trots att många länder har byggt upp sin ekonomi just på slaveriet och svartas arbete, säger han.

På Kuba bytte hans farfar efternamn från Chongo till Leon för att få bättre möjligheter, och här har han själv funderat över det egna namnets betydelse när han sökt jobb.  

Raúl Léon Alvarez har flera gånger varit med om att okända personer gått fram och känt på hans hår utan att fråga. Tavlan "Det här är inte din fårull" är gjord av hans eget hår.

Raúl Léon Alvarez har flera gånger varit med om att okända personer gått fram och känt på hans hår utan att fråga. Tavlan "Det här är inte din fårull" är gjord av hans eget hår.

Angie Gray

"Min dröm är att det ska bli skillnad"

Förtrycket han upplevt gestaltas på olika sätt. Här finns en text som berättar om hans upplevelser, en tavla med hans hår men också kopior av verktyg som använts under slaveriet för att hålla dem i schack. Något Raul Leon Alvarez menar används även i nutida samhällen fast på andra sätt. 

Hans förhoppning är att utställningen ska visa hur rasism och stereotyper begränsar och påverkar människor i olika sammanhang. Men också att ge hopp om förändring.

– Martin Luther King drömde om att svarta skulle få samma rättigheter. Nu har det gått 60 år och det behöver fortfarande göras mer. Min dröm är att det ska bli skillnad och att alla ska ha samma rättigheter oavsett ursprung.