Den 21 mars gjorde miljöförvaltningen i staden en kontroll i en mataffär i Järva.

Inne i butiken, som är förhållandevis stor, gjordes flertalet oroväckande upptäckter, enligt kontrollrapporten.

Förvaltningen noterade bland annat att det fanns köttbitar och egenmald köttfärs i en köttdisk där temperaturen låg på plus 15 grader – alldeles för varmt, enligt reglerna.

I kylutrymmet bakom köttdisken fanns en kyld köttkvarn, och ur den hängde färs som var 10 grader varm – också en högre temperatur än reglerna tillåter. Enligt Svensk dagligvaruhandels branschriktlinjer bör färser förvaras vid max fyra plusgrader.

Råttbajs och smuts

Vidare under inspektionen upptäckte miljöförvaltningen även stora problem med orenheter.

På bänkar, golv, bakom köttdisken och på andra platser där livsmedel hanteras var det smutsigt, skriver man i rapporten.

Förvaltningen hittade dessutom råttbajs i ett hörn, och under köttdisken samt på flertalet andra ställen i butiken fanns laddade råttfällor som någon ställt ut.

Eftersom det under hyllorna och backarna som stod ute i butiken fanns "väldigt mycket skräp och smuts" var det dock svårt för kontrollanterna att ens bedöma omfattningen på de eventuella skadedjursproblemen, skriver man vidare i rapporten.

Krav på åtgärder

För varm hantering av kött kan innebära sjukdomsfara för konsumenter. Butiken fick därför direkt på plats under kontrollen ett muntligt förbud mot att hantera oförpackade animaliska livsmedel.

Butiken måste även börja hålla sina ytor rena, och hitta ett lämpligt sätt att bekämpa skadedjur, enligt ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Man kräver att butiken så snart som möjligt vidtar adekvata åtgärder för att hantera bristerna, och uppföljande kontroller kommer att göras.

Riskerna för konsumenterna bedöms som så pass så stora att beslutet börjar gälla omedelbart.

Riskerar vite

För att säkerställa att uppmaningen om att inte hantera oförpackat kött följs kombineras det med ett vite på 20 000 kronor, som kan komma att dömas ut om förbudet inte följs.

Butiksägarna har tre veckor på sig att överklaga.