Beslutet togs under måndagskvällen av Statens fastighetsverk. Anledningen är att innertaket i museets entréhall behöver undersökas.

– Entréhallen är museets hjärta, är den avstängd kan inte resterande delar av lokalerna hålla öppet, säger Gundela Pettersson, avdelningschef för den publika verksamheten på Naturhistoriska riksmuseet.

Haft problem ett tag

Hon berättar att man har vetat om lokalernas skick sedan tidigare. Det har även funnits en åtgärdsplan. Bland annat har vissa lokaler putsats om och i delar av huset har det satts upp nät i taket för att förhindra mindre ras.

– Huset har över hundra år på nacken, och byggnadskonstruktioner som var moderna då kanske inte håller idag. Men det var i början av augusti som vi fick indikationer på att det var mer akut.

I vissa av de icke publika delarna av museet har det skett putsnedfall och sprickbildningar i taket.

– Det kan innebära en risk för både liv och hälsa, samt för våra samlingar.

Kan flytta utomhus

I nuläget finns det ingen prognos för när museet kan öppna igen, Statens fastighetsverk har gett besked om att lokalerna kommer att hålla stängt tills vidare. Det finns heller ingen plan att flytta på några av samlingarna.

– Vi hoppas på att kunna öppna igen så snart som möjligt. Vi tittar på om vi ska kunna flytta ut delar av vår verksamhet utomhus och även lägga ut en del digitalt.