Efter ett tiotal år på ritbordet är planerna på 300 nya bostäder i kvarteret Silverskopan 3 vid Torsgränd ute på granskning. Innan året är slut hoppas staden att den nya detaljplanen för området i närheten av Sabbatsbergs sjukhus ska antas.

Förslaget innebär att hela kvarteret med 144 lägenheter från 1980 ska rivas. Och det fortsätter att väcka debatt.

– De här rivningarna är rena slöseriet i en tid när vi ska hushålla med material och resurser. Det är en fungerande fastighet med en betongstomme som kommer att hålla i hundra år till, säger Erik Mjöberg, ledamot i Norrmalms hembygdsförening.

Förbjudet spackel

Ett av skälen till att fastighetsägaren vill riva är att husen är byggda med kaseinhaltigt flytspackel, något som förbjöds 1983 eftersom det under vissa förutsättningar kan bilda skadliga ämnen.

Till skillnad från Skönhetsrådet, som godtagit de utredningar som visat att det skulle vara för dyrt att renovera fastigheten, menar Hembygdsföreningen att det är fullt rimligt.

– Ingenstans i landet har detta lett till rivning av en byggnad. Hade det varit problem med den inre luftmiljön på grund av flytspackel är det rimligt att tro att man hade lyft det, säger Erik Mjöberg.

Passa på att sanera

Stockholms stad har ett uppdrag i nuvarande budget att inte medverka till rivningar av funktionsdugliga byggnader. I fallet med Silverskopan 3 menar stadsbyggnadskontoret ändå att det nuvarande förslaget är bra.

– Fastighetsägaren har för avsikt att riva byggnaderna och vi bedömer att det inte hade nekats i en rättsprocess. Då är det bättre att stärka platsen stadsbyggnadsmässigt med en ny detaljplan, i stället för att fastighetsägaren river och bygger nytt inom den befintliga planen, säger Emma Molitor, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Rivningen innebär även att man kan passa på sanera den förorenade marken.

– Det handlar om föroreningar från en tidigare industri.

Hur ser du på kritiken om bristande hållbarhetsperspektiv?

– Vi har vägt in detta och förordar klimatsmarta val vid nybygge för att mildra den negativa klimatpåverkan som en rivning innebär. Men det är inte en enskild faktor utan en sammanvägd bedömning som gör att vi säger ja till att riva det här ganska unga huset.

Sven Lindblom, en av dem som bor i huset, kallar planerna "rent vansinne".

– Det här är väl fungerande lägenheter med mycket grönska runt omkring. Byggs de nya lägenheterna försvinner de fina omgivningarna, säger han.

Förslaget till ny detaljplan för Silverskopan 3 visas på Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 fram till den 2 juli.