Räddningstjänsten avslutar insatsen vid sopberget i Kagghamra i dag, torsdag, efter att ha varit på plats i tre månader.

Anledningen är att sophögen sedan, mitten av februari, är täkt av sand. Detta gör att räddningstjänsten bedömer att det inte råder någon akut risk för skred, röken är tyglad och att det inte finns någon risk för "plötsligt accelererande brandutveckling".

Fortsatt risk

I en skrivelse till verksamhetsutövaren, NMT Think Pink, och markägaren uppmanar räddningstjänsten till försiktighet vid efterarbetet.

Man konstaterar bland annat att det fortfarande glöder bland soporna, och att om man beslutar att ta hand om sophögen finns det risk att skräpet åter igen börjar brinna.

Räddningstjänsten konstaterar också att sanden som nu täcker branden inte kan stå emot stora mängder regn, och att kraftig nederbörd riskerar att urlaka de farliga ämnena som finns bland soporna, vidare ut.

Kommunen kan betala

Men vad som händer efter att räddningstjänsten lämnat återstår att se.

Turerna kring vem som bär ansvaret för efterarbetet har varit många och långa. Senast meddelade Botkyrka kommun att de är beredda att gå in och täcka kostnaderna för efterarbetet av sopberget i Kagghamra, om inte markägaren eller företaget tar det på sig. Pengar som kommunen i så fall kommer kräva tillbaka från företaget eller markägaren.

Både Botkyrka kommun och länsstyrelsen har tagit del av informationen från räddningstjänsten, vilka meddelar att även de ska vidta flera åtgärder i efterarbetet.

Bland annat ska man fortsätta provta luften kring sopberget. Det samma gäller grundvattnet, ytvattnet och marken för att se hur de har påverkats av branden.

– Vi vill inte ge några falska förhoppningar, utan detta kommer vara en process som riskerar att ta flera år. Dock ska vi göra allt vi kan för att i detta akuta skede minimera riskerna för miljö och människor, säger samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, i ett uttalande.