Det handlar om en metallrelief av konstnären Eric Elfwén, kallad "Evolution".

Reliefen stod klar 1968 efter att Elfwéns bidrag vunnit i en tävling anordnad av Stockholms stads sjukvårdsförvaltning, om att smycka ut en allmän plats.

Reliefen är placerad vid den tidigare huvudentrén till dåvarande Åkeshovs sjukhus i Bromma, en byggnad som i dag ägs av en bostadsrättsförening.

Förfallit

Under åren har konstverket enligt föreningen, som enligt Statens konstråd möjligen föreställer olika organismer och livets uppkomst, fått stå och förfalla.

– Vi visste inte vad det var, det vara bara smutsiga och avbrutna bitar. I styrelsen beslutade vi att ta reda på bakgrunden, säger Viera Larsson, föreningens projektledare.

Med hjälp av några fotografier från Statens konstråd från den tiden kunde föreningen fastställa vem som gjort reliefen.

– Statens konstråd bedömde att konstverket var värt att bevara. Vi började att undersöka kostnaden för en restaurering. Vi sökte pengar hos länsstyrelsen. Där fick vi 75 procent av kostnaden vilket var fantastiskt, säger Viera Larsson.

En konstnär, Marco Cueva, har restaurerat verket.

– Vi är supernöjda, säger Larsson om resultatet.

Den renoverade reliefen invigs den 4 december.