1. Mitt i smeten

Här har gräset fått växa sig högt på denna för orten centrala plats. Men var är vi?

1. Vaxholm, Eriksövägen/väg 255 på Vaxön.

X. Österåker, väg 276 Roslagsvägen/Margretelundsvägen.

2. Upplands Bro, väg 269, vid Håbo-Tibble.

2. Konst i centrum

Ett konstverk tronar mitt i denna rondell. Var ligger den?

1. Danderyd, Mörbyleden/Gamla landsvägen (rondellen närmast Mörby Centrum).

X. Täby, BergtorpsvägenGribbylundsvägen.

2. Vallentuna, Arningevägen/Norrortsleden.

3. Sparsmakad plantering

Här har en liten trädgård av modent snitt tagit plats i trafiken. Var?

1. Sollentuna, Aniaravägen/Falska gatan.

X. Danderyd, Mörbyleden/Gamla landsvägen (rondellen närmast Mörby Centrum).

2. Täby, trafikplats Roslags Näsby, påfarten till E18.

4. Rondell på undervåningen

Spårbunden trafik susar fram över denna rondell.

1. Täby, Bergtorpsvägen/Fejksitgen

X. Österåker, väg 276 Roslagsvägen/Margretelundsvägen

2. Vallentuna, Väsbvägen/Stockholmsvägen/Angarnsvägen/Industrivägen/Banvägen.

5. Kullar i mängder

Är det en lekpark som tagit plats mitt i rondellen. Nja. Men var befinner vi oss?

1. Vaxholm, Eriksövägen/Hamngatan.

X. Täby, Bergtorpsvägen /Gribbylundsvägen.

2. Sigtuna, Sigtuna stadsängar, väg 263/Uppsalavägen/Ragnvaldsbovägen.

6. Vattennära

Här är vattnet ständigt närvarande. Även vid cirkulationsplatserna.

1. Täby, trafikplats Roslags Näsby, påfarten till E18.

X. Danderyd, påfarten till E6, mot Köpenhamn.

2. Vaxholm, länsväg 274, Stockholmsvägen/Resarövägen.

7. Mot något nybyggt

Den här platsen växer. Men vart leder denna rondell?

1. Sigtuna, Sigtuna stadsängar, väg 263/Uppsalavägen/Ragnvaldsbovägen.

X. Vallentuna, Väsbyvägen/Stockholmsvägen/Angarnsvägen.

2. Täby, Eriksövägen/Hamngatan.

8. Central cirkulation

Här finns såväl ishall, som centrum och kollektivtrafik nära. Vär är vi?

1. Vaxholm, Eriksövägen/Hamngatan.

X. Österåker, Pålsundsvägen/Lurendrejerigatan.

2. Sigtuna, Märstarondellen, väg 263, Valstavägen/Västra bangatan.