När Mitt i skrev om planerna på att Islinge hamnväg förblir stängd –även efter att Lilla Lidingöbron står färdig – var det många som reagerade.

Bland dem fanns Anna Sommerfeld och Fred Berglöf som bestämde sig för att starta en namninsamling i protest mot kommunstyrelsens beslut.

– Vi insåg att något måste göras. Det finns begränsat med möjligheter att ta sig runt på den här sidan av ön och Islinge hamnväg är en viktig förbindelse, säger Fred Berglöf.

Staten betalar halva Lilla Lidingöbron i utbyte mot ett antal så kallade motprestationer i stadsmiljöavtalet som tecknades 2018 – bland annat att skapa en separat gång- och cykelväg på Islinge hamnväg. Det går att lösa genom att vägen stängs av för biltrafik, beslutade Lidingös kommunstyrelse år 2021.

– Kommunen har fullständigt kört över invånarna. Jag är helt övertygad om att de flesta Lidingöbor inte vill det här, säger Anna Sommerfeld.

Inga problem att samsas

Anna och Fred menar att det inte varit något problem för bilister att samsas med cyklisterna som sedan tidigare haft en bred cykelbana på Islinge hamnväg.

– Man kan sänka hastigheten och köra i 30 km i timmen där, det vore mycket bättre och mer miljövänligt än att tvingas köra hela vägen via centrum, säger Anna.

– Att köra i centrum är väldigt krångligt och vägarna är inte dimensionerade för trafiken. Att lägga på ytterligare trafik där är inte rimligt, säger Fred.

Kommunalrådet Anders Paulsen (LP) har sett namninsamlingen och planerar att ta frågan en runda till.

”Förstår frustrationen”

– Jag förstår frustrationen och hör också till dem som regelbundet har använt vägen, säger han.

– Vi har tidigare fått ett negativt besked från Trafikverket som menar att cyklar och bilar måste separeras. Men jag är beredd att driva frågan och vill att vi utreder det här en gång till.

Anders Paulsen menar att han har bett förvaltningen se över stadens möjligheter.

– Vi har fått bidrag för gång- och cykelstråket på bron och då är ett krav att det är separerat från bilarna, enligt Trafikverket. Därför har de tidigare sagt nej till stadens förslag till lösningar med blandad trafik, säger han.

– Men som jag ser det borde vi kunna öppna vägen för trafik igen – åtminstone åt det ena hållet från Islinge ut mot Torsvik.

Anna Sommerfeld och Fred Berglöf har startat en namninsamling för att öppna Islinge hamnväg.

Anna Sommerfeld och Fred Berglöf har startat en namninsamling för att öppna Islinge hamnväg.

Privat